Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

BÁNH ĐA - BÚN -MIẾN ĂN LIỀN

Phở ký ăn liền Vifon 500g*12

Phở ký ăn liền Vifon 500g*12

26,000Đ 26,000Đ 0%
Miến dong Xuân Khoa 500gr

Miến dong Xuân Khoa 500gr

59,000Đ 59,000Đ 0%
Bánh Đa khô vifon 300g

Bánh Đa khô vifon 300g

24,000Đ 24,000Đ 0%
Phở bò Chinsu gói 74gr/30

Phở bò Chinsu gói 74gr/30

8,000Đ 8,000Đ 0%
Phở Đệ nghêu 75gr*30

Phở Đệ nghêu 75gr*30

6,000Đ 6,000Đ 0%
Bánh đa khô Vifon gói 300g/12

Bánh đa khô Vifon gói 300g/12

22,500Đ 22,500Đ 0%
Miến dong cao bằng 1kg

Miến dong cao bằng 1kg

119,000Đ 119,000Đ 0%
Phở Đệ  nghêu  64g/30

Phở Đệ nghêu 64g/30

6,000Đ 6,000Đ 0%
Phở gà acecook 65g/30

Phở gà acecook 65g/30

1,000Đ 1,000Đ 0%
Phở gà Vifon 60g/30

Phở gà Vifon 60g/30

1,000Đ 1,000Đ 0%
Miến dong Cao Bằng 300g

Miến dong Cao Bằng 300g

30,000Đ 30,000Đ 0%
Miến đặc biệt 100g

Miến đặc biệt 100g

2,000Đ 2,000Đ 0%
Bún khô 3D gói 300g

Bún khô 3D gói 300g

13,000Đ 13,000Đ 0%
Bánh đa phở 3D 300g

Bánh đa phở 3D 300g

13,000Đ 13,000Đ 0%
Bánh phở Xưa &nay 500g 10/T

Bánh phở Xưa &nay 500g 10/T

8,000Đ 8,000Đ 0%
Mì sợi nhỏ (ĐB) 500g 20/T

Mì sợi nhỏ (ĐB) 500g 20/T

12,000Đ 12,000Đ 0%
Phở bò Vifon 60g/30

Phở bò Vifon 60g/30

1,000Đ 1,000Đ 0%
Miến dong Cao Bằng 500g

Miến dong Cao Bằng 500g

59,000Đ 59,000Đ 0%
Miến cao Bằng 500g

Miến cao Bằng 500g

59,000Đ 59,000Đ 0%
Miến cao Bằng 1kg

Miến cao Bằng 1kg

115,000Đ 115,000Đ 0%
Miến dong quý tám 500g

Miến dong quý tám 500g

41,000Đ 41,000Đ 0%
Bún giò heo Vifon 65g/30

Bún giò heo Vifon 65g/30

5,500Đ 5,500Đ 0%
Mì Spaghetti cuisine 250g/40

Mì Spaghetti cuisine 250g/40

26,000Đ 26,000Đ 0%
Bún khô 200g Safoco

Bún khô 200g Safoco

12,500Đ 12,500Đ 0%
Bánh phở Xưa &nay 500g 10/T

Bánh phở Xưa &nay 500g 10/T

28,500Đ 28,500Đ 0%
Mỳ chũ 3D 300g

Mỳ chũ 3D 300g

13,000Đ 13,000Đ 0%
Mỳ chũ 3D 500g

Mỳ chũ 3D 500g

21,000Đ 21,000Đ 0%
Miến dong 3D 300g

Miến dong 3D 300g

27,200Đ 27,200Đ 0%
Bánh đa đỏ 3D 300g

Bánh đa đỏ 3D 300g

13,000Đ 13,000Đ 0%
Mỳ chũ 3D 500g

Mỳ chũ 3D 500g

5,000Đ 5,000Đ 0%
Phở bò Vifon 60g/30

Phở bò Vifon 60g/30

1,000Đ 1,000Đ 0%
Bánh phở Xưa &nay 500g 10/T

Bánh phở Xưa &nay 500g 10/T

12,000Đ 12,000Đ 0%
Mì khô cọng vừa 900g/15

Mì khô cọng vừa 900g/15

20,000Đ 20,000Đ 0%
Cao khô chợ Bãi túi 5

Cao khô chợ Bãi túi 5

32,500Đ 32,500Đ 0%
Mỳ Jumbo Koreno Kim Chi 1kg /10

Mỳ Jumbo Koreno Kim Chi 1kg /10

73,500Đ 73,500Đ 0%
Mỳ Jumbo Koreno vị gà 1kg /10

Mỳ Jumbo Koreno vị gà 1kg /10

73,500Đ 73,500Đ 0%
Mỳ Jumbo Koreno bò cay 1kg /10

Mỳ Jumbo Koreno bò cay 1kg /10

73,500Đ 73,500Đ 0%
Bún xào Safoco 300g

Bún xào Safoco 300g

18,500Đ 18,500Đ 0%
Phở  xưa và nay bò 70g/24

Phở xưa và nay bò 70g/24

7,400Đ 7,400Đ 0%
Miến đặc biệt 100g

Miến đặc biệt 100g

8,500Đ 8,500Đ 0%
Miến sợi Dong Won HQ 300g/20

Miến sợi Dong Won HQ 300g/20

81,500Đ 81,500Đ 0%
Bánh phở Xưa &nay 500g 10/T

Bánh phở Xưa &nay 500g 10/T

8,000Đ 8,000Đ 0%
Phở gà Vifon 60g/30

Phở gà Vifon 60g/30

1,000Đ 1,000Đ 0%
Phở bò Vifon 60g/30

Phở bò Vifon 60g/30

1,000Đ 1,000Đ 0%
Bún xào Safoco 300g

Bún xào Safoco 300g

1,000Đ 1,000Đ 0%
Mì khô cọng nhỏ 500g/24

Mì khô cọng nhỏ 500g/24

20,000Đ 20,000Đ 0%
Mì khô cọng nhỏ 200g/50

Mì khô cọng nhỏ 200g/50

7,000Đ 7,000Đ 0%
Bún tươi Safoco 300g/15

Bún tươi Safoco 300g/15

8,000Đ 8,000Đ 0%
Bún tươi Safoco 300g/15

Bún tươi Safoco 300g/15

5,000Đ 5,000Đ 0%
Phở  xưa và nay bò 70g/24

Phở xưa và nay bò 70g/24

1,000Đ 1,000Đ 0%
Mỳ tăm 11 Lafonte 500g

Mỳ tăm 11 Lafonte 500g

20,000Đ 20,000Đ 0%
Mì sợi nhỏ (ĐB) 500g 20/T

Mì sợi nhỏ (ĐB) 500g 20/T

8,000Đ 8,000Đ 0%
Mỳ chũ 3D 500g

Mỳ chũ 3D 500g

5,000Đ 5,000Đ 0%
Phở bát thịt gà 120g/12

Phở bát thịt gà 120g/12

3,000Đ 3,000Đ 0%
Miến khô HQ 500g/20

Miến khô HQ 500g/20

54,000Đ 54,000Đ 0%
Mỳ tăm 11 Bogasari 500g

Mỳ tăm 11 Bogasari 500g

33,000Đ 33,000Đ 0%
Mỳ sợi Spagtty NO.03 500g/20

Mỳ sợi Spagtty NO.03 500g/20

39,000Đ 39,000Đ 0%
Phở bát thịt gà 120g/12

Phở bát thịt gà 120g/12

20,000Đ 20,000Đ 0%
Phở Vifon thịt bò 120g/12

Phở Vifon thịt bò 120g/12

21,000Đ 21,000Đ 0%
Bánh đa cua Vifon 125g VS 12/T

Bánh đa cua Vifon 125g VS 12/T

21,500Đ 21,500Đ 0%
Phở gà Good -acecook 65g/30

Phở gà Good -acecook 65g/30

3,400Đ 3,400Đ 0%
Phở gà Vifon 60g/30

Phở gà Vifon 60g/30

5,800Đ 5,800Đ 0%
Phở bò Vifon 60g/30

Phở bò Vifon 60g/30

5,800Đ 5,800Đ 0%
Phở Đệ nhất vị gà/30

Phở Đệ nhất vị gà/30

5,300Đ 5,300Đ 0%
Phở Xưa và Nay bò 70g/24

Phở Xưa và Nay bò 70g/24

7,400Đ 7,400Đ 0%
Mỳ Barilla Spaghetti số 5-500g

Mỳ Barilla Spaghetti số 5-500g

58,000Đ 58,000Đ 0%
Mỳ tăm 11 Lafonte 500g

Mỳ tăm 11 Lafonte 500g

33,000Đ 33,000Đ 0%
0