BỘT GIẶT

Bột giặt omo 6kg +KM

Bột giặt omo 6kg +KM

192,000Đ 192,000Đ 0%
Bột giặt omo đỏ 3kg +KM/4

Bột giặt omo đỏ 3kg +KM/4

110,000Đ 110,000Đ 0%
Bột giặt Joins 2 in 1 4.5kg/3

Bột giặt Joins 2 in 1 4.5kg/3

140,000Đ 140,000Đ 0%
Bột giặt Joins 2in1 gói 3kg/4

Bột giặt Joins 2in1 gói 3kg/4

88,000Đ 88,000Đ 0%
Bột giặt Nhật 3.8kg/4

Bột giặt Nhật 3.8kg/4

192,000Đ 192,000Đ 0%
Nước giặt Friendly 3.5L hd

Nước giặt Friendly 3.5L hd

130,640Đ 130,640Đ 0%
Bột giặt Pao 3kg hd

Bột giặt Pao 3kg hd

87,472Đ 87,472Đ 0%
Bột giặt máy Pao 3kg hd

Bột giặt máy Pao 3kg hd

49,984Đ 49,984Đ 0%
Bột giặt Pao 2kg hd

Bột giặt Pao 2kg hd

65,888Đ 65,888Đ 0%
Codiovan 80/hộp

Codiovan 80/hộp

335,000Đ 335,000Đ 0%
Hlopurinol/ viên

Hlopurinol/ viên

5,000Đ 5,000Đ 0%
Danolon/viên

Danolon/viên

90,000Đ 90,000Đ 0%
Aciclovir ân /vỉ

Aciclovir ân /vỉ

25,000Đ 25,000Đ 0%
Ecozole/ vỉ

Ecozole/ vỉ

20,000Đ 20,000Đ 0%
Heptamin nội

Heptamin nội

15,000Đ 15,000Đ 0%
Aspirin std

Aspirin std

15,000Đ 15,000Đ 0%
Stabolon

Stabolon

60,000Đ 60,000Đ 0%
Nebitet

Nebitet

126,000Đ 126,000Đ 0%
Xatral 5mg/ vỉ

Xatral 5mg/ vỉ

110,000Đ 110,000Đ 0%
Atiodar/ vỉ

Atiodar/ vỉ

130,000Đ 130,000Đ 0%
Senoxyd Q10

Senoxyd Q10

150,000Đ 150,000Đ 0%
Cardioton 30mg

Cardioton 30mg

75,000Đ 75,000Đ 0%
methydopa TPC

methydopa TPC

130,000Đ 130,000Đ 0%
adalat LA 60

adalat LA 60

13,861Đ 13,861Đ 0%
BG Lix hoa xuân 6Kg/2

BG Lix hoa xuân 6Kg/2

140,000Đ 140,000Đ 0%
Alzheilin/ viên

Alzheilin/ viên

25,000Đ 25,000Đ 0%
Geworn/ viên

Geworn/ viên

7,000Đ 7,000Đ 0%
Seropoles/ vỉ

Seropoles/ vỉ

50,000Đ 50,000Đ 0%
Aspirin 81mg/ vỉ

Aspirin 81mg/ vỉ

5,000Đ 5,000Đ 0%
Proconalan 7.5mg

Proconalan 7.5mg

160,000Đ 160,000Đ 0%
Plavix SS/ hộp

Plavix SS/ hộp

480,000Đ 480,000Đ 0%
Mekocoramin vỉ

Mekocoramin vỉ

7,000Đ 7,000Đ 0%
Amlor ĐT

Amlor ĐT

7,000Đ 7,000Đ 0%
Digoxin nội

Digoxin nội

25,000Đ 25,000Đ 0%
Genta 40 ống

Genta 40 ống

3,000Đ 3,000Đ 0%
Zestril 5NE Astra

Zestril 5NE Astra

65,000Đ 65,000Đ 0%
Hoa đà tái tạo hoàn

Hoa đà tái tạo hoàn

95,000Đ 95,000Đ 0%
VEROSPIRON 25 mg

VEROSPIRON 25 mg

3,000Đ 3,000Đ 0%
BG Ariel hương downy 5 Kg/3

BG Ariel hương downy 5 Kg/3

182,000Đ 182,000Đ 0%
coversyl 5mg lo thường

coversyl 5mg lo thường

159,000Đ 159,000Đ 0%
Concor 5mg

Concor 5mg

41,000Đ 41,000Đ 0%
Aspirin 100mg/hộp

Aspirin 100mg/hộp

17,000Đ 17,000Đ 0%
Betaserc 16mg

Betaserc 16mg

3,500Đ 3,500Đ 0%
Enalapril stada 5mg

Enalapril stada 5mg

7,000Đ 7,000Đ 0%
LIPITOR 20mg/ vỉ

LIPITOR 20mg/ vỉ

225,000Đ 225,000Đ 0%
Traphedin

Traphedin

8,000Đ 8,000Đ 0%
Bi Preterax

Bi Preterax

185,000Đ 185,000Đ 0%
Trivastal 50

Trivastal 50

68,000Đ 68,000Đ 0%
Cerebrolysin 10ml

Cerebrolysin 10ml

102,000Đ 102,000Đ 0%
Renitec 5mg

Renitec 5mg

33,000Đ 33,000Đ 0%
Spiromid

Spiromid

29,000Đ 29,000Đ 0%
Zestoretic 20

Zestoretic 20

98,000Đ 98,000Đ 0%
Imdur 60mg

Imdur 60mg

97,000Đ 97,000Đ 0%
Heptamyl 187.8mg

Heptamyl 187.8mg

31,500Đ 31,500Đ 0%
Betaloc ZOK 25mg

Betaloc ZOK 25mg

80,000Đ 80,000Đ 0%
Nitrostad retard 2.5

Nitrostad retard 2.5

10,000Đ 10,000Đ 0%
Zestril 10mg

Zestril 10mg

97,000Đ 97,000Đ 0%
Depakine 500mg dạng viên

Depakine 500mg dạng viên

217,000Đ 217,000Đ 0%
Dopegyt 250mg

Dopegyt 250mg

19,000Đ 19,000Đ 0%
Sintrom 4mg

Sintrom 4mg

37,000Đ 37,000Đ 0%
Hilow/vỉ

Hilow/vỉ

24,500Đ 24,500Đ 0%
ATP ngoại

ATP ngoại

10,000Đ 10,000Đ 0%
Nucleo CMP tiêm

Nucleo CMP tiêm

60,000Đ 60,000Đ 0%
Dogmatil 50mg

Dogmatil 50mg

60,000Đ 60,000Đ 0%
CoQ10 Mỹ

CoQ10 Mỹ

130,000Đ 130,000Đ 0%
ATP 20mg

ATP 20mg

5,000Đ 5,000Đ 0%
Plendil plus

Plendil plus

220,000Đ 220,000Đ 0%
Lipitor 10mg

Lipitor 10mg

167,300Đ 167,300Đ 0%
Lipanthyl 160mg

Lipanthyl 160mg

105,000Đ 105,000Đ 0%
Micardis 40/12,5g

Micardis 40/12,5g

105,500Đ 105,500Đ 0%
Amlodipin standa/ vỉ

Amlodipin standa/ vỉ

7,500Đ 7,500Đ 0%
Lipanthyl 300NA Pháp

Lipanthyl 300NA Pháp

67,000Đ 67,000Đ 0%
Betaloc zok 50NE Astrazenca

Betaloc zok 50NE Astrazenca

92,500Đ 92,500Đ 0%
Thiên sứ hộ tâm đan

Thiên sứ hộ tâm đan

78,000Đ 78,000Đ 0%
Enalapril Stada 10mg

Enalapril Stada 10mg

11,000Đ 11,000Đ 0%
Vastarel MR

Vastarel MR

85,000Đ 85,000Đ 0%
Gliatilin (V)

Gliatilin (V)

210,045Đ 210,045Đ 0%
Amlor Pháp

Amlor Pháp

83,000Đ 83,000Đ 0%
Nitromin

Nitromin

17,000Đ 17,000Đ 0%
Barocolmin tiêm

Barocolmin tiêm

45,000Đ 45,000Đ 0%
Lipanthyl 100mg

Lipanthyl 100mg

40,000Đ 40,000Đ 0%
Amlodipin Stada 5mg

Amlodipin Stada 5mg

7,500Đ 7,500Đ 0%
Lipanthyl 200m

Lipanthyl 200m

110,000Đ 110,000Đ 0%
Nifedipin 20

Nifedipin 20

6,200Đ 6,200Đ 0%
Cordarone 200 mg

Cordarone 200 mg

70,000Đ 70,000Đ 0%
Coveram 5mg

Coveram 5mg

204,000Đ 204,000Đ 0%
Adalat 10mg

Adalat 10mg

2,500Đ 2,500Đ 0%
Dinatrel6.25mg

Dinatrel6.25mg

51,000Đ 51,000Đ 0%
Nucleo CMP viên

Nucleo CMP viên

8,500Đ 8,500Đ 0%
Tamik

Tamik

45,000Đ 45,000Đ 0%
Zestril 20NE Astra

Zestril 20NE Astra

109,000Đ 109,000Đ 0%
Flavic NE Sanofi

Flavic NE Sanofi

305,000Đ 305,000Đ 0%
Captopril Stada

Captopril Stada

6,000Đ 6,000Đ 0%
LipiStad 10mg

LipiStad 10mg

31,357Đ 31,357Đ 0%
Simvastatin Stada 10mg

Simvastatin Stada 10mg

26,000Đ 26,000Đ 0%
Nifedipin Stada 10mg

Nifedipin Stada 10mg

3,500Đ 3,500Đ 0%
Atenolol Stada

Atenolol Stada

8,000Đ 8,000Đ 0%
Aspezic 100

Aspezic 100

1,500Đ 1,500Đ 0%
Amlocard

Amlocard

7,500Đ 7,500Đ 0%
Co Q10 trunature 150 viên

Co Q10 trunature 150 viên

410,000Đ 410,000Đ 0%
coversyl plus 5mg/1,25mg

coversyl plus 5mg/1,25mg

202,000Đ 202,000Đ 0%
Renitec Tab 10mg

Renitec Tab 10mg

51,000Đ 51,000Đ 0%
Betaloc 50mg

Betaloc 50mg

30,000Đ 30,000Đ 0%
Co enzym Q10 vitamin E

Co enzym Q10 vitamin E

120,000Đ 120,000Đ 0%
Biprefarax / hop

Biprefarax / hop

200,000Đ 200,000Đ 0%
Zentril 20mg

Zentril 20mg

214,963Đ 214,963Đ 0%
cinacetam/ vi

cinacetam/ vi

30,000Đ 30,000Đ 0%
Daygra/ vien

Daygra/ vien

35,000Đ 35,000Đ 0%
Natrilix SR

Natrilix SR

33,000Đ 33,000Đ 0%
EDNYT 10mg

EDNYT 10mg

35,000Đ 35,000Đ 0%
Tegretol 200

Tegretol 200

38,000Đ 38,000Đ 0%
Micardis thường

Micardis thường

105,500Đ 105,500Đ 0%
EDNYT 5mg

EDNYT 5mg

26,000Đ 26,000Đ 0%
Amsyn-5

Amsyn-5

6,000Đ 6,000Đ 0%
Transamin 250mg

Transamin 250mg

23,000Đ 23,000Đ 0%
Transamin 500mg

Transamin 500mg

40,000Đ 40,000Đ 0%
Crestor 10mg

Crestor 10mg

228,480Đ 228,480Đ 0%
Concor cor 2,5 mg

Concor cor 2,5 mg

45,000Đ 45,000Đ 0%
Zestril 10mg

Zestril 10mg

97,500Đ 97,500Đ 0%
Adalat LA

Adalat LA

11,500Đ 11,500Đ 0%
Cozaar

Cozaar

135,500Đ 135,500Đ 0%
Trafedin 10mg

Trafedin 10mg

6,500Đ 6,500Đ 0%
Depakine 200

Depakine 200

108,000Đ 108,000Đ 0%
Kaleorid 600mg

Kaleorid 600mg

25,000Đ 25,000Đ 0%
Vastarel 20mg

Vastarel 20mg

75,000Đ 75,000Đ 0%
Gliatilin J

Gliatilin J

45,000Đ 45,000Đ 0%
Betaloc zok 25mg

Betaloc zok 25mg

16,000Đ 16,000Đ 0%
Panagin

Panagin

78,000Đ 78,000Đ 0%
Vacolaren 20NE H60v Vacophanrm

Vacolaren 20NE H60v Vacophanrm

10,000Đ 10,000Đ 0%
Renitec 110mg ngưng sủ dụng

Renitec 110mg ngưng sủ dụng

25,000Đ 25,000Đ 0%
Furosemid vỉ

Furosemid vỉ

10,000Đ 10,000Đ 0%
BG Lix Extra hương chanh 2.4Kg/5

BG Lix Extra hương chanh 2.4Kg/5

59,000Đ 59,000Đ 0%
Eyemed / lọ

Eyemed / lọ

115,000Đ 115,000Đ 0%
diffezin 0.1/ hộp

diffezin 0.1/ hộp

165,000Đ 165,000Đ 0%
Bột giặt Ariel gói 9Kg/2

Bột giặt Ariel gói 9Kg/2

313,000Đ 313,000Đ 0%
BG Ariel thường 4.1 Kg/3

BG Ariel thường 4.1 Kg/3

165,000Đ 165,000Đ 0%
BG Ariel nắng mai 360g/30

BG Ariel nắng mai 360g/30

17,000Đ 17,000Đ 0%
BG Ariel nắng mai 720g/16

BG Ariel nắng mai 720g/16

33,000Đ 33,000Đ 0%
BG Ariel thường 2.7Kg/5

BG Ariel thường 2.7Kg/5

117,000Đ 117,000Đ 0%
BG Ariel downy đam mê 2.5 KG/5

BG Ariel downy đam mê 2.5 KG/5

115,000Đ 115,000Đ 0%
Bột giặt Ariel thường 5,5 kg/2

Bột giặt Ariel thường 5,5 kg/2

182,000Đ 182,000Đ 0%
Twynste/ hộp

Twynste/ hộp

390,000Đ 390,000Đ 0%
OMO BG đỏ  4.5kg/3

OMO BG đỏ 4.5kg/3

143,000Đ 143,000Đ 0%
Ô mô đỏ 9Kg

Ô mô đỏ 9Kg

258,000Đ 258,000Đ 0%
OMO BG đỏ 800g/18 gói

OMO BG đỏ 800g/18 gói

32,000Đ 32,000Đ 0%
OMO BG đỏ 400g/36 gói

OMO BG đỏ 400g/36 gói

16,000Đ 16,000Đ 0%
Zoloft/ viên

Zoloft/ viên

14,500Đ 14,500Đ 0%
BG omo matic cửa trước 6kg MT

BG omo matic cửa trước 6kg MT

269,000Đ 269,000Đ 0%
BG omo matic cửa trên 6kg/3 MT

BG omo matic cửa trên 6kg/3 MT

239,000Đ 239,000Đ 0%
0