Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

CHÁO ĂN LIỀN

Cháo chinsu sườn non 300gr*30

Cháo chinsu sườn non 300gr*30

26,000Đ 26,000Đ 0%
Chao ga Vifon 50g/50

Chao ga Vifon 50g/50

3,000Đ 3,000Đ 0%
Cháo Thịt Bằm 50g*50

Cháo Thịt Bằm 50g*50

3,200Đ 3,200Đ 0%
Cháo thịt Asuzac 36g/12

Cháo thịt Asuzac 36g/12

19,000Đ 19,000Đ 0%
Cháo cá Asuzac 26g/12

Cháo cá Asuzac 26g/12

19,000Đ 19,000Đ 0%
Súp cua Asuzac 8g/12

Súp cua Asuzac 8g/12

18,000Đ 18,000Đ 0%
Cháo ếch Asuzac 20g/12

Cháo ếch Asuzac 20g/12

18,000Đ 18,000Đ 0%
Cháo nấm Asuzac 36g/12

Cháo nấm Asuzac 36g/12

18,000Đ 18,000Đ 0%
Cháo gà Asuzac hộp 36g/12

Cháo gà Asuzac hộp 36g/12

18,000Đ 18,000Đ 0%
Cháo yến mạch M.trung 365g

Cháo yến mạch M.trung 365g

5,000Đ 5,000Đ 0%
Cháo yến mạch M.trung 365g

Cháo yến mạch M.trung 365g

5,000Đ 5,000Đ 0%
Cháo thịt bằm 70g/50

Cháo thịt bằm 70g/50

6,300Đ 6,300Đ 0%
Cháo thịt bằm KOMI 50g/50

Cháo thịt bằm KOMI 50g/50

3,100Đ 3,100Đ 0%
Cháo yến mạch M.trung 365g

Cháo yến mạch M.trung 365g

16,500Đ 16,500Đ 0%
Cháo long nhãn Minh Trung 365g

Cháo long nhãn Minh Trung 365g

16,000Đ 16,000Đ 0%
Cháo gà 3 miền Reeva 50g/30

Cháo gà 3 miền Reeva 50g/30

2,400Đ 2,400Đ 0%
Cháo gà Vifon 50g

Cháo gà Vifon 50g

2,800Đ 2,800Đ 0%
Cháo thịt băm Vifon 50g

Cháo thịt băm Vifon 50g

3,000Đ 3,000Đ 0%
Súp ngũ sắc Asuzac 10g/12

Súp ngũ sắc Asuzac 10g/12

18,000Đ 18,000Đ 0%
Cháo lon Congee 370g

Cháo lon Congee 370g

12,500Đ 12,500Đ 0%
Cháo sườn Vifon gói 70g/50

Cháo sườn Vifon gói 70g/50

6,300Đ 6,300Đ 0%
Cháo thịt bằm Vifon 70g/50

Cháo thịt bằm Vifon 70g/50

6,300Đ 6,300Đ 0%
Cháo thịt gà Vifon 70g/50

Cháo thịt gà Vifon 70g/50

6,300Đ 6,300Đ 0%
Cháo yến mạch Minh trung 365g

Cháo yến mạch Minh trung 365g

16,500Đ 16,500Đ 0%
Cháo bí đỏ Minh Trung 365ml

Cháo bí đỏ Minh Trung 365ml

15,500Đ 15,500Đ 0%
Cháo đậu xanh Minh Trung 365ml

Cháo đậu xanh Minh Trung 365ml

15,500Đ 15,500Đ 0%
Cháo nếp cẩm Minh Trung 365ml

Cháo nếp cẩm Minh Trung 365ml

15,500Đ 15,500Đ 0%
Cháo đậu đỏ Minh Trung 365g

Cháo đậu đỏ Minh Trung 365g

15,500Đ 15,500Đ 0%
0