Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

GIA VỊ

Mì cân Micoem 1kg/10

Mì cân Micoem 1kg/10

36,000Đ 36,000Đ 0%
Miến dong Nhất Thiện 500g/20

Miến dong Nhất Thiện 500g/20

37,000Đ 37,000Đ 0%
Mỳ JOMO Tôm chua cay 80g*30

Mỳ JOMO Tôm chua cay 80g*30

5,200Đ 5,200Đ 0%
Mì Jin Hải Sản 120g/20

Mì Jin Hải Sản 120g/20

14,000Đ 14,000Đ 0%
snack mì gà 30 gr*144

snack mì gà 30 gr*144

5,800Đ 5,800Đ 0%
Mỳ Jin cay Ottogi 80g/30

Mỳ Jin cay Ottogi 80g/30

7,000Đ 7,000Đ 0%
Mì lẩu tôm Hà Việt 1kg/10

Mì lẩu tôm Hà Việt 1kg/10

25,000Đ 25,000Đ 0%
Mì Omni xào khô gói 75g/20

Mì Omni xào khô gói 75g/20

1,000Đ 1,000Đ 0%
Mỳ Jumbo Koreno vị gà 1kg /10

Mỳ Jumbo Koreno vị gà 1kg /10

20,000Đ 20,000Đ 0%
Bánh đa cua BC gói 60g 30/T

Bánh đa cua BC gói 60g 30/T

1,000Đ 1,000Đ 0%
Mỳ Miliket 80g giấy 4 tôm

Mỳ Miliket 80g giấy 4 tôm

1,000Đ 1,000Đ 0%
Mì hảo hảo chua cay 75g

Mì hảo hảo chua cay 75g

1,000Đ 1,000Đ 0%
Mỳ Jumbo Koreno bò cay 1kg /10

Mỳ Jumbo Koreno bò cay 1kg /10

20,000Đ 20,000Đ 0%
Mì gà cay Samyang 145g/40

Mì gà cay Samyang 145g/40

2,000Đ 2,000Đ 0%
Mì Shin Ramyun 120g/40

Mì Shin Ramyun 120g/40

2,000Đ 2,000Đ 0%
Mì snack gà 90g/24

Mì snack gà 90g/24

19,000Đ 19,000Đ 0%
Mì hầm xương bò 110g/20

Mì hầm xương bò 110g/20

17,800Đ 17,800Đ 0%
Mỳ sốt kem Ý 130g/40

Mỳ sốt kem Ý 130g/40

24,500Đ 24,500Đ 0%
Mì gà cay Samyang 145g/40

Mì gà cay Samyang 145g/40

3,000Đ 3,000Đ 0%
Mì gà cay Samyang 145g/40

Mì gà cay Samyang 145g/40

8,000Đ 8,000Đ 0%
My Mug vàng 94g Niissin

My Mug vàng 94g Niissin

58,000Đ 58,000Đ 0%
My Mug trang 94g Niissin

My Mug trang 94g Niissin

58,000Đ 58,000Đ 0%
Mì kim chi 110g

Mì kim chi 110g

3,000Đ 3,000Đ 0%
Mì mama Sốt kem tom yum 90g/24

Mì mama Sốt kem tom yum 90g/24

10,000Đ 10,000Đ 0%
Mì mama tôm yum 90g/24

Mì mama tôm yum 90g/24

10,000Đ 10,000Đ 0%
Mì không vị  Ottogi 110G/48

Mì không vị Ottogi 110G/48

3,000Đ 3,000Đ 0%
Mì Koreno vị tôm 100g /24

Mì Koreno vị tôm 100g /24

4,000Đ 4,000Đ 0%
Mì gà xào Carbona 130g/40

Mì gà xào Carbona 130g/40

26,000Đ 26,000Đ 0%
Mì Udon N nguyên vị 225g/30

Mì Udon N nguyên vị 225g/30

21,500Đ 21,500Đ 0%
Mì bò samyang 120g/40

Mì bò samyang 120g/40

18,500Đ 18,500Đ 0%
Mì kim chi Samyang gói 120g/20

Mì kim chi Samyang gói 120g/20

21,000Đ 21,000Đ 0%
Mì gà cay Samyang 145g/40

Mì gà cay Samyang 145g/40

28,000Đ 28,000Đ 0%
Mì cay Yeul Ramen Ottogi 120g/20

Mì cay Yeul Ramen Ottogi 120g/20

19,000Đ 19,000Đ 0%
Mỳ ý Spaghetti 500g/24

Mỳ ý Spaghetti 500g/24

31,500Đ 31,500Đ 0%
Mì JIN cay Ottogi 120G/20

Mì JIN cay Ottogi 120G/20

18,000Đ 18,000Đ 0%
Mì không vị  Ottogi 110G/48

Mì không vị Ottogi 110G/48

10,500Đ 10,500Đ 0%
Bún gạo nàng hương 400g 20/T

Bún gạo nàng hương 400g 20/T

17,500Đ 17,500Đ 0%
Mì Koreno vị nấm 100g/24

Mì Koreno vị nấm 100g/24

12,000Đ 12,000Đ 0%
Mì udon bongo Jang 200g/50

Mì udon bongo Jang 200g/50

15,000Đ 15,000Đ 0%
Mì Shin Ramyun 120g/40

Mì Shin Ramyun 120g/40

19,000Đ 19,000Đ 0%
Mỳ Chapaghetti nongshim 140g/20

Mỳ Chapaghetti nongshim 140g/20

22,500Đ 22,500Đ 0%
Mỳ HQ JJa Jang men 200g/16

Mỳ HQ JJa Jang men 200g/16

23,500Đ 23,500Đ 0%
Mỳ Wang vị bò 100g

Mỳ Wang vị bò 100g

10,000Đ 10,000Đ 0%
Mì Omni xào khô gói 75g/20

Mì Omni xào khô gói 75g/20

3,600Đ 3,600Đ 0%
Mỳ cay Hwa Ramyun Block 120g/20

Mỳ cay Hwa Ramyun Block 120g/20

19,000Đ 19,000Đ 0%
Mỳ Jumbo Koreno Kim Chi 1kg /10

Mỳ Jumbo Koreno Kim Chi 1kg /10

20,000Đ 20,000Đ 0%
Mỳ Jumbo Koreno bò cay 1kg /10

Mỳ Jumbo Koreno bò cay 1kg /10

20,000Đ 20,000Đ 0%
Mì Miliket CC 80g

Mì Miliket CC 80g

1,000Đ 1,000Đ 0%
Mỳ Jumbo Koreno bò cay 1kg /10

Mỳ Jumbo Koreno bò cay 1kg /10

30,000Đ 30,000Đ 0%
Mì không vị  Ottogi 110G/48

Mì không vị Ottogi 110G/48

4,000Đ 4,000Đ 0%
Bánh đa cua BC gói 60g 30/T

Bánh đa cua BC gói 60g 30/T

9,500Đ 9,500Đ 0%
Mì không vị  Ottogi 110G/48

Mì không vị Ottogi 110G/48

4,000Đ 4,000Đ 0%
Mì Hoàng gia thị bằm 120g/18

Mì Hoàng gia thị bằm 120g/18

17,000Đ 17,000Đ 0%
Mì Hoàng gia thịt bò 120g/18

Mì Hoàng gia thịt bò 120g/18

17,000Đ 17,000Đ 0%
Mì kim chi 110g

Mì kim chi 110g

11,500Đ 11,500Đ 0%
Mì Koreno vị sâm 100g /24

Mì Koreno vị sâm 100g /24

10,500Đ 10,500Đ 0%
Mì Omini tôm chanh 200/T

Mì Omini tôm chanh 200/T

1,000Đ 1,000Đ 0%
Mì champong Nongshim 124g/20

Mì champong Nongshim 124g/20

32,000Đ 32,000Đ 0%
0