Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

HẠT HƯỚNG DƯƠNG

Hạt đậu nành kg/ gói

Hạt đậu nành kg/ gói

37,000Đ 37,000Đ 0%
Hạt mắc ca Macadamia 500g/20

Hạt mắc ca Macadamia 500g/20

122,000Đ 122,000Đ 0%
Hạnh nhân vỏ lụa 500g tem

Hạnh nhân vỏ lụa 500g tem

118,000Đ 118,000Đ 0%
Hạt dẻ cười Nuts 400g

Hạt dẻ cười Nuts 400g

150,000Đ 150,000Đ 0%
Hạt sen sấy Tân Việt 210gr/24

Hạt sen sấy Tân Việt 210gr/24

131,000Đ 131,000Đ 0%
Hjat điều sầu riêng 200g/24

Hjat điều sầu riêng 200g/24

36,000Đ 36,000Đ 0%
Hạt điều sầu riêng 410g/24

Hạt điều sầu riêng 410g/24

65,000Đ 65,000Đ 0%
Hat dieu Dai Nam goi 500g/24

Hat dieu Dai Nam goi 500g/24

121,000Đ 121,000Đ 0%
Hat dieu Dai Nam BD400g/48

Hat dieu Dai Nam BD400g/48

93,000Đ 93,000Đ 0%
Hat dieu Dai nam vi ca phe 150g/48

Hat dieu Dai nam vi ca phe 150g/48

50,000Đ 50,000Đ 0%
Hat dieu Dai Nam HT 500g/48

Hat dieu Dai Nam HT 500g/48

118,000Đ 118,000Đ 0%
Qua oc cho sach goi 500g/24

Qua oc cho sach goi 500g/24

89,000Đ 89,000Đ 0%
Hạt mắc ca 500g

Hạt mắc ca 500g

118,000Đ 118,000Đ 0%
Quả óc chó Việt Anh 500g/20

Quả óc chó Việt Anh 500g/20

90,000Đ 90,000Đ 0%
Đỗ trắng gói 180g

Đỗ trắng gói 180g

6,600Đ 6,600Đ 0%
Đỗ xanh nguyên hạt 500g

Đỗ xanh nguyên hạt 500g

16,200Đ 16,200Đ 0%
Hạt Mắc ca Maccaca hộp 500g/20

Hạt Mắc ca Maccaca hộp 500g/20

199,000Đ 199,000Đ 0%
Hạt dẻ cười HB hộp 400/20

Hạt dẻ cười HB hộp 400/20

136,000Đ 136,000Đ 0%
Keo hat dieu Hoang yen HT 400g

Keo hat dieu Hoang yen HT 400g

79,000Đ 79,000Đ 0%
Hanh nhan vo Ha Thanh 500g/36

Hanh nhan vo Ha Thanh 500g/36

87,000Đ 87,000Đ 0%
Hat dieu nguyen vo Ha Thanh 500g/36

Hat dieu nguyen vo Ha Thanh 500g/36

129,000Đ 129,000Đ 0%
Đỗ xát vỏ G500g (490g)/10

Đỗ xát vỏ G500g (490g)/10

30,000Đ 30,000Đ 0%
Hạnh nhân vị mù tạt 200g/17

Hạnh nhân vị mù tạt 200g/17

140,000Đ 140,000Đ 0%
Hạnh nhân vị cà phê 200g/17

Hạnh nhân vị cà phê 200g/17

140,000Đ 140,000Đ 0%
Quả macca Minh Việt hộp 400g/24

Quả macca Minh Việt hộp 400g/24

100,000Đ 100,000Đ 0%
Hạt hạnh nhân BIZ 250g/50

Hạt hạnh nhân BIZ 250g/50

124,000Đ 124,000Đ 0%
Hạt điều rang muối Bazan 400g

Hạt điều rang muối Bazan 400g

152,000Đ 152,000Đ 0%
Hạt tiêu sọ cối xay H300g/6

Hạt tiêu sọ cối xay H300g/6

87,000Đ 87,000Đ 0%
Đỗ xanh G200g/20

Đỗ xanh G200g/20

13,900Đ 13,900Đ 0%
Hạt sen khô G150g(140g)/20

Hạt sen khô G150g(140g)/20

40,000Đ 40,000Đ 0%
Vừng trắng G150g/10

Vừng trắng G150g/10

18,600Đ 18,600Đ 0%
Vừng đen 0% G150g(145g)/10

Vừng đen 0% G150g(145g)/10

18,700Đ 18,700Đ 0%
Hạt dẻ cười loại I 200g

Hạt dẻ cười loại I 200g

20,000Đ 20,000Đ 0%
Hạt sen 3D gói 200g

Hạt sen 3D gói 200g

42,500Đ 42,500Đ 0%
Vừng đen 3D gói 90g

Vừng đen 3D gói 90g

12,500Đ 12,500Đ 0%
Vừng trắng 3D gói 90g

Vừng trắng 3D gói 90g

12,500Đ 12,500Đ 0%
Đỗ xanh vỡ hạt 3D 200g

Đỗ xanh vỡ hạt 3D 200g

11,500Đ 11,500Đ 0%
Đỗ xanh xát vỏ 3D 200g

Đỗ xanh xát vỏ 3D 200g

13,500Đ 13,500Đ 0%
Hạt chia đen hữu cơ Úc 500g/20

Hạt chia đen hữu cơ Úc 500g/20

115,000Đ 115,000Đ 0%
Hatj chia Uc Organic tui tim 1kg

Hatj chia Uc Organic tui tim 1kg

179,000Đ 179,000Đ 0%
Hạt dẻ cười loại I 200g

Hạt dẻ cười loại I 200g

20,000Đ 20,000Đ 0%
Hạt dẻ cười loại I 200g

Hạt dẻ cười loại I 200g

24,000Đ 24,000Đ 0%
Hạt dẻ cười loại I 200g

Hạt dẻ cười loại I 200g

65,000Đ 65,000Đ 0%
Hạt dẻ cười loại I 400g

Hạt dẻ cười loại I 400g

126,000Đ 126,000Đ 0%
Quả mắc ca Hoàng Liên gói 500g

Quả mắc ca Hoàng Liên gói 500g

144,000Đ 144,000Đ 0%
Đỗ đen gói 500g

Đỗ đen gói 500g

27,500Đ 27,500Đ 0%
Đỗ xanh xát vỏ 500g

Đỗ xanh xát vỏ 500g

34,500Đ 34,500Đ 0%
Lạc cúc đỏ 180g

Lạc cúc đỏ 180g

5,000Đ 5,000Đ 0%
Đỗ xanh vỡ còn vỏ 180g

Đỗ xanh vỡ còn vỏ 180g

5,000Đ 5,000Đ 0%
Lạc cúc đỏ 180g

Lạc cúc đỏ 180g

5,000Đ 5,000Đ 0%
Quả óc chó Walnuts 500g/25

Quả óc chó Walnuts 500g/25

30,000Đ 30,000Đ 0%
Đỗ xanh vỡ còn vỏ 500g

Đỗ xanh vỡ còn vỏ 500g

8,000Đ 8,000Đ 0%
Chân châu 200g

Chân châu 200g

8,000Đ 8,000Đ 0%
Đỗ đỏ gói 180g

Đỗ đỏ gói 180g

11,500Đ 11,500Đ 0%
Đỗ đen gói 180g

Đỗ đen gói 180g

11,000Đ 11,000Đ 0%
Đỗ xanh xát vỏ 180g

Đỗ xanh xát vỏ 180g

13,000Đ 13,000Đ 0%
Đỗ xanh vỡ còn vỏ 500g

Đỗ xanh vỡ còn vỏ 500g

27,500Đ 27,500Đ 0%
Đỗ xanh vỡ còn vỏ 180g

Đỗ xanh vỡ còn vỏ 180g

11,000Đ 11,000Đ 0%
Lạc cúc đỏ 180g

Lạc cúc đỏ 180g

22,800Đ 22,800Đ 0%
0