Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

KẸO SÔ CÔ LA

Chè Lam Ngọc Lan 380gr

Chè Lam Ngọc Lan 380gr

25,000Đ 25,000Đ 0%
Kit Kat quýt 136gr tết/24

Kit Kat quýt 136gr tết/24

71,000Đ 71,000Đ 0%
Kẹo socola Ferrero Rocher 370g/12

Kẹo socola Ferrero Rocher 370g/12

315,500Đ 315,500Đ 0%
Kẹo sóc Joyco Nga gói 150g/20

Kẹo sóc Joyco Nga gói 150g/20

45,000Đ 45,000Đ 0%
Kẹo gấu Joyco Nga gói 150g/20

Kẹo gấu Joyco Nga gói 150g/20

45,000Đ 45,000Đ 0%
Kẹo Sortidos (Nơ) - 255g*16

Kẹo Sortidos (Nơ) - 255g*16

101,000Đ 101,000Đ 0%
Kẹo Socola lựu Kico 300g/20

Kẹo Socola lựu Kico 300g/20

36,500Đ 36,500Đ 0%
Kẹo Socola chuông Kico 300g/20

Kẹo Socola chuông Kico 300g/20

36,000Đ 36,000Đ 0%
Kẹo Socola đen Kico 300g

Kẹo Socola đen Kico 300g

36,000Đ 36,000Đ 0%
Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

50,000Đ 50,000Đ 0%
Kẹo Socola United Almond 275g/12

Kẹo Socola United Almond 275g/12

99,000Đ 99,000Đ 0%
Kẹo Romanze đỏ 35Px7.5g

Kẹo Romanze đỏ 35Px7.5g

46,000Đ 46,000Đ 0%
Kẹo Socola Ani Jollymix 500g/12

Kẹo Socola Ani Jollymix 500g/12

84,800Đ 84,800Đ 0%
Kẹo Socola Evliya 500g/12

Kẹo Socola Evliya 500g/12

84,700Đ 84,700Đ 0%
Kẹo Socola Aksu 500g/12

Kẹo Socola Aksu 500g/12

87,000Đ 87,000Đ 0%
Kẹo Socola Aksu Selection 1000g/16

Kẹo Socola Aksu Selection 1000g/16

171,000Đ 171,000Đ 0%
Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

20,000Đ 20,000Đ 0%
Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

150,000Đ 150,000Đ 0%
Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

88,000Đ 88,000Đ 0%
Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

150,000Đ 150,000Đ 0%
Socola Tessay HG 195g/16

Socola Tessay HG 195g/16

94,000Đ 94,000Đ 0%
Socola mè Chocobit 37g/200

Socola mè Chocobit 37g/200

18,000Đ 18,000Đ 0%
Socola vị dâu Chocobit 37g/200

Socola vị dâu Chocobit 37g/200

21,500Đ 21,500Đ 0%
Socola sữa Chocobit 37g/200

Socola sữa Chocobit 37g/200

18,000Đ 18,000Đ 0%
Socola đen Chocobit 37g/200

Socola đen Chocobit 37g/200

25,500Đ 25,500Đ 0%
Kẹo Socola Aalst Hazelnut 300g/12

Kẹo Socola Aalst Hazelnut 300g/12

211,000Đ 211,000Đ 0%
Kẹo Socola Aalst Almond 150g/24

Kẹo Socola Aalst Almond 150g/24

126,000Đ 126,000Đ 0%
Kẹo Socola Aalst Hazelnut 150g/24

Kẹo Socola Aalst Hazelnut 150g/24

132,000Đ 132,000Đ 0%
Kẹo Socola Aalst Hazelnut 225g/24

Kẹo Socola Aalst Hazelnut 225g/24

165,000Đ 165,000Đ 0%
Kẹo Socola Aalst Hazelnut 225g/24

Kẹo Socola Aalst Hazelnut 225g/24

165,000Đ 165,000Đ 0%
Kẹo Socola Aalst Almond 300g/12

Kẹo Socola Aalst Almond 300g/12

211,000Đ 211,000Đ 0%
Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

205,000Đ 205,000Đ 0%
Kẹo Socola Alfredo Hazelnut 300g/12

Kẹo Socola Alfredo Hazelnut 300g/12

169,000Đ 169,000Đ 0%
Kẹo Socola Alfredo Almond 300g/12

Kẹo Socola Alfredo Almond 300g/12

169,000Đ 169,000Đ 0%
Kẹo M&M milk chocolate 40g

Kẹo M&M milk chocolate 40g

15,500Đ 15,500Đ 0%
Socola cá xinh Vietthai/16hộp

Socola cá xinh Vietthai/16hộp

27,000Đ 27,000Đ 0%
Socola KitKat Tết 6+1 119g/21

Socola KitKat Tết 6+1 119g/21

32,500Đ 32,500Đ 0%
Socola KitKat Tết 140g/16

Socola KitKat Tết 140g/16

47,600Đ 47,600Đ 0%
Kẹo socola Snickers túi 80g/24

Kẹo socola Snickers túi 80g/24

38,000Đ 38,000Đ 0%
Kẹo M&M Peaut chocolate 40g

Kẹo M&M Peaut chocolate 40g

15,500Đ 15,500Đ 0%
Socola trắng Libeert 100g

Socola trắng Libeert 100g

53,000Đ 53,000Đ 0%
SCL kitkat chunky 38g

SCL kitkat chunky 38g

12,900Đ 12,900Đ 0%
Kẹo Socola Rossco-Xanh 180g/24

Kẹo Socola Rossco-Xanh 180g/24

122,000Đ 122,000Đ 0%
Socola kitkat trà xanh 17g/48

Socola kitkat trà xanh 17g/48

8,500Đ 8,500Đ 0%
Kẹo chocolate soly 400g/20 tem

Kẹo chocolate soly 400g/20 tem

38,000Đ 38,000Đ 0%
SCL Kidkat 17g

SCL Kidkat 17g

6,200Đ 6,200Đ 0%
SCL Kidkat 35g

SCL Kidkat 35g

11,500Đ 11,500Đ 0%
Kẹo Sortidos Bon O Bon 272g/16

Kẹo Sortidos Bon O Bon 272g/16

30,000Đ 30,000Đ 0%
Sôcôla xe hơi Sport car 30V

Sôcôla xe hơi Sport car 30V

29,000Đ 29,000Đ 0%
SCL kitkat trà xanh 4F 35g/24

SCL kitkat trà xanh 4F 35g/24

15,000Đ 15,000Đ 0%
Sôcôla xe hơi Sport car 30V

Sôcôla xe hơi Sport car 30V

12,000Đ 12,000Đ 0%
Sôcôla sữa Munz+ 100g/12

Sôcôla sữa Munz+ 100g/12

42,500Đ 42,500Đ 0%
Milo viên Nuggets 30g/30

Milo viên Nuggets 30g/30

12,000Đ 12,000Đ 0%
Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

Socola HQ Jeju Orange HS 285g/20

100,000Đ 100,000Đ 0%
SCL Kitkat gói 6 thanh x17g 2F/48

SCL Kitkat gói 6 thanh x17g 2F/48

30,000Đ 30,000Đ 0%
SCL kitkat chunky 3x38g

SCL kitkat chunky 3x38g

35,000Đ 35,000Đ 0%
Sôcôla Romanze 70V xanh

Sôcôla Romanze 70V xanh

99,000Đ 99,000Đ 0%
Sôcôla xe hơi Sport Car 60V

Sôcôla xe hơi Sport Car 60V

53,000Đ 53,000Đ 0%
Sôcôla Romanze 70V đỏ

Sôcôla Romanze 70V đỏ

99,000Đ 99,000Đ 0%
0