Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

KẸO TRUYỀN THỐNG

Kẹo Arriang việt quất 330g/12

Kẹo Arriang việt quất 330g/12

110,000Đ 110,000Đ 0%
Kẹo Choco Choco Cube 687,5gr/12

Kẹo Choco Choco Cube 687,5gr/12

64,000Đ 64,000Đ 0%
KẸo mút Lotte gói 132gr/14

KẸo mút Lotte gói 132gr/14

41,000Đ 41,000Đ 0%
Kẹo mềm Bubble Mella 320gr/16

Kẹo mềm Bubble Mella 320gr/16

51,000Đ 51,000Đ 0%
Kẹo Sìu Châu dối 400g

Kẹo Sìu Châu dối 400g

73,000Đ 73,000Đ 0%
Kẹo quế min 250g*24 gói

Kẹo quế min 250g*24 gói

20,000Đ 20,000Đ 0%
Kẹo lạc hồng 300g

Kẹo lạc hồng 300g

26,000Đ 26,000Đ 0%
Kẹo sữa Malang Cow 79gr/20

Kẹo sữa Malang Cow 79gr/20

38,990Đ 38,990Đ 0%
Keo thach to yen Kico 400g/20

Keo thach to yen Kico 400g/20

21,000Đ 21,000Đ 0%
Kẹo dẻo min cam 210gr

Kẹo dẻo min cam 210gr

22,500Đ 22,500Đ 0%
Kẹo dẻo Min vị xoài 210g/30

Kẹo dẻo Min vị xoài 210g/30

22,500Đ 22,500Đ 0%
Kẹo dừa Ngân Hương 350g

Kẹo dừa Ngân Hương 350g

19,000Đ 19,000Đ 0%
Kẹo vừng Ai ơi gói 138g/24

Kẹo vừng Ai ơi gói 138g/24

15,000Đ 15,000Đ 0%
Kẹo ổi Ai ơi gói 175g/24

Kẹo ổi Ai ơi gói 175g/24

12,000Đ 12,000Đ 0%
Kẹo gừng Hamecy gói 300g/24

Kẹo gừng Hamecy gói 300g/24

19,500Đ 19,500Đ 0%
Kẹo mềm sữa Zea gói 125g/40

Kẹo mềm sữa Zea gói 125g/40

10,000Đ 10,000Đ 0%
Kẹo mềm sữa Zea gói 300g/24

Kẹo mềm sữa Zea gói 300g/24

23,000Đ 23,000Đ 0%
Keo dua Mai lan 300g/60

Keo dua Mai lan 300g/60

24,000Đ 24,000Đ 0%
keo mem Solica socola 70g/80

keo mem Solica socola 70g/80

6,000Đ 6,000Đ 0%
Keo doi vung Ngoc Bich 150g/90

Keo doi vung Ngoc Bich 150g/90

9,500Đ 9,500Đ 0%
keo lac roi Ngoc Bich 300g/35

keo lac roi Ngoc Bich 300g/35

20,000Đ 20,000Đ 0%
Keo me sung Yen Nhi 380g/30

Keo me sung Yen Nhi 380g/30

23,000Đ 23,000Đ 0%
Keo lac thanh Ngoc Bich 230g/90

Keo lac thanh Ngoc Bich 230g/90

14,000Đ 14,000Đ 0%
Keo lac phen Ngoc Bich goi 350g/70

Keo lac phen Ngoc Bich goi 350g/70

21,000Đ 21,000Đ 0%
ngô sấy 90g sai

ngô sấy 90g sai

17,500Đ 17,500Đ 0%
Kẹo Sofee túi 150gr/40

Kẹo Sofee túi 150gr/40

6,000Đ 6,000Đ 0%
Keo ca phe KICO goi 200g/24

Keo ca phe KICO goi 200g/24

20,000Đ 20,000Đ 0%
Keo gao luc KICO goi 300g/24

Keo gao luc KICO goi 300g/24

30,000Đ 30,000Đ 0%
Kẹo dừa Ngọc Huyền 300g/60

Kẹo dừa Ngọc Huyền 300g/60

19,700Đ 19,700Đ 0%
Kẹo gừng mềm HQ 200g/50

Kẹo gừng mềm HQ 200g/50

27,000Đ 27,000Đ 0%
Kẹo gừng cứng HQ 200g/50

Kẹo gừng cứng HQ 200g/50

23,000Đ 23,000Đ 0%
Kẹo Bon Bon gừng 70gr/60

Kẹo Bon Bon gừng 70gr/60

5,500Đ 5,500Đ 0%
Kẹo trái cây Chery to 180g/30

Kẹo trái cây Chery to 180g/30

48,000Đ 48,000Đ 0%
Kẹo Fiizzler trái cây 1kg/16

Kẹo Fiizzler trái cây 1kg/16

103,000Đ 103,000Đ 0%
Kẹo SCL trà xanh mới 300g/20

Kẹo SCL trà xanh mới 300g/20

30,000Đ 30,000Đ 0%
Kẹo Socola hoa hồng 350g/20

Kẹo Socola hoa hồng 350g/20

32,000Đ 32,000Đ 0%
Kẹo KORIN 250g

Kẹo KORIN 250g

31,000Đ 31,000Đ 0%
Kẹo me Hiền Trang 200gr/150

Kẹo me Hiền Trang 200gr/150

12,000Đ 12,000Đ 0%
Kẹo dẻo Hiền Trang 200gr/150

Kẹo dẻo Hiền Trang 200gr/150

15,000Đ 15,000Đ 0%
Kẹo plasa scl dâu gói 350g/20

Kẹo plasa scl dâu gói 350g/20

38,000Đ 38,000Đ 0%
Kẹo mềm sữa Biscafun 350g/24

Kẹo mềm sữa Biscafun 350g/24

23,000Đ 23,000Đ 0%
Kẹo tổng họp Mikita 350g

Kẹo tổng họp Mikita 350g

47,000Đ 47,000Đ 0%
Kẹo plasa scl trà xanh 320g/20

Kẹo plasa scl trà xanh 320g/20

37,000Đ 37,000Đ 0%
Kẹo Plasa socola Quế 350g

Kẹo Plasa socola Quế 350g

38,000Đ 38,000Đ 0%
Kẹo Plasa Sôcola xoắn 350g

Kẹo Plasa Sôcola xoắn 350g

38,000Đ 38,000Đ 0%
Kẹo Plasa Sôcola bạc hà 350g

Kẹo Plasa Sôcola bạc hà 350g

37,000Đ 37,000Đ 0%
Kẹo Plasa Sôcola tròn 250g

Kẹo Plasa Sôcola tròn 250g

35,000Đ 35,000Đ 0%
Kẹo Any Time 92gr/20

Kẹo Any Time 92gr/20

32,000Đ 32,000Đ 0%
Kẹo CTEN nga 1kg/4

Kẹo CTEN nga 1kg/4

179,000Đ 179,000Đ 0%
Kẹo Gummy Orage Cocon 100g/72

Kẹo Gummy Orage Cocon 100g/72

23,000Đ 23,000Đ 0%
Kẹo Gummy Grape Cocon 100g/72

Kẹo Gummy Grape Cocon 100g/72

20,000Đ 20,000Đ 0%
Kẹo Mints bạc hà 115g/24

Kẹo Mints bạc hà 115g/24

13,000Đ 13,000Đ 0%
0