Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

NGÔ CHIÊN-NUI CHIÊN-BỎNG

Lá Kim tẩm ô liu 5g lốc 3*15

Lá Kim tẩm ô liu 5g lốc 3*15

25,000Đ 25,000Đ 0%
Lá Kim cuốn cơm 10g*64

Lá Kim cuốn cơm 10g*64

23,000Đ 23,000Đ 0%
Rong biển cuộn cơm 25g/20

Rong biển cuộn cơm 25g/20

32,000Đ 32,000Đ 0%
Rong biển nấu canh 40g

Rong biển nấu canh 40g

32,000Đ 32,000Đ 0%
Rong biển trộn cơm 50g

Rong biển trộn cơm 50g

45,000Đ 45,000Đ 0%
Rong biển trộn cơm 60g

Rong biển trộn cơm 60g

49,000Đ 49,000Đ 0%
Rong biển Cheongjeong 80g

Rong biển Cheongjeong 80g

41,000Đ 41,000Đ 0%
Rong biển Sushi starfood 22g

Rong biển Sushi starfood 22g

28,000Đ 28,000Đ 0%
Rong biển Olive oil HQ 70g/20

Rong biển Olive oil HQ 70g/20

52,000Đ 52,000Đ 0%
Rong biển HQ Essential 100g/24

Rong biển HQ Essential 100g/24

78,000Đ 78,000Đ 0%
Rong biển HQ Essential 25g/40

Rong biển HQ Essential 25g/40

22,000Đ 22,000Đ 0%
Rong biển HQ Essential 50g/40

Rong biển HQ Essential 50g/40

27,500Đ 27,500Đ 0%
Rong Biển Sunjiwon

Rong Biển Sunjiwon

28,000Đ 28,000Đ 0%
Rong Biển Olive Vườn Thú

Rong Biển Olive Vườn Thú

28,000Đ 28,000Đ 0%
Rong Biển ăn liền Badahym

Rong Biển ăn liền Badahym

28,000Đ 28,000Đ 0%
Canh rong biển Ottogi 18g/12

Canh rong biển Ottogi 18g/12

13,000Đ 13,000Đ 0%
Tảo biển Sonka Green 5gx3/36

Tảo biển Sonka Green 5gx3/36

15,000Đ 15,000Đ 0%
Rong biển HQ Miwon 100g/24

Rong biển HQ Miwon 100g/24

27,000Đ 27,000Đ 0%
Rong biển HQ Miwon 50g/40

Rong biển HQ Miwon 50g/40

10,000Đ 10,000Đ 0%
Tảo biển Sonka Wild 5gx3/36

Tảo biển Sonka Wild 5gx3/36

30,000Đ 30,000Đ 0%
Tảo biển Mi Yuk HQ gói 50g/36

Tảo biển Mi Yuk HQ gói 50g/36

39,500Đ 39,500Đ 0%
Tảo biển Sonka Green 5gx3/36

Tảo biển Sonka Green 5gx3/36

30,500Đ 30,500Đ 0%
Canh rong biển Ottogi 18g/12

Canh rong biển Ottogi 18g/12

47,000Đ 47,000Đ 0%
Rong biển nấu canh Wakame 40g

Rong biển nấu canh Wakame 40g

44,000Đ 44,000Đ 0%
Rong biển cắt khúc 50G/30

Rong biển cắt khúc 50G/30

40,000Đ 40,000Đ 0%
Tảo cuốn cơm HQ 20g/130

Tảo cuốn cơm HQ 20g/130

38,000Đ 38,000Đ 0%
Rong biển HQ Gimbab 20g/40gói

Rong biển HQ Gimbab 20g/40gói

33,500Đ 33,500Đ 0%
Rong biển HQ Gim 2g* 8 gói tem

Rong biển HQ Gim 2g* 8 gói tem

37,500Đ 37,500Đ 0%
Rong biển HQ Miwon 50g/40

Rong biển HQ Miwon 50g/40

40,500Đ 40,500Đ 0%
Rong biển HQ Miwon 100g/24

Rong biển HQ Miwon 100g/24

75,000Đ 75,000Đ 0%
Rong biển Nhật 10psc 80g/40

Rong biển Nhật 10psc 80g/40

76,000Đ 76,000Đ 0%
Rong biển Nhật 10psc 55g/40

Rong biển Nhật 10psc 55g/40

42,500Đ 42,500Đ 0%
Rong biển 28g

Rong biển 28g

20,000Đ 20,000Đ 0%
Rong biển 28g

Rong biển 28g

20,000Đ 20,000Đ 0%
Rong biển 28g

Rong biển 28g

43,000Đ 43,000Đ 0%
Rong biển HQ Gimbab 20g/40gói

Rong biển HQ Gimbab 20g/40gói

15,000Đ 15,000Đ 0%
0