Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

NUI -BÚN -MIẾN-BÁNH ĐA

Bánh đa nem Thổ Hà 100g

Bánh đa nem Thổ Hà 100g

13,000Đ 13,000Đ 0%
Bánh đa nem tròn bé 100g

Bánh đa nem tròn bé 100g

13,000Đ 13,000Đ 0%
Mì trứng cao cấp Safoco 500g

Mì trứng cao cấp Safoco 500g

32,000Đ 32,000Đ 0%
Bánh tráng  Safoco 200g

Bánh tráng Safoco 200g

12,000Đ 12,000Đ 0%
Nui nơ Rau củ Safoco 200g 20/T

Nui nơ Rau củ Safoco 200g 20/T

13,500Đ 13,500Đ 0%
Bánh đa nem EZ tròn 250g

Bánh đa nem EZ tròn 250g

24,500Đ 24,500Đ 0%
Bánh đa nem EZ trắng 150g

Bánh đa nem EZ trắng 150g

15,500Đ 15,500Đ 0%
Nui khô Safoco 500g/18gói

Nui khô Safoco 500g/18gói

29,000Đ 29,000Đ 0%
Nui tôm khô cao cấp 500g/10

Nui tôm khô cao cấp 500g/10

33,000Đ 33,000Đ 0%
Nui ống lớn cao cấp 400g/12

Nui ống lớn cao cấp 400g/12

26,500Đ 26,500Đ 0%
Nui xoắn cao cấp 400g/12

Nui xoắn cao cấp 400g/12

26,500Đ 26,500Đ 0%
Mì sợi nhỏ Safoco 500g  20/T

Mì sợi nhỏ Safoco 500g 20/T

27,300Đ 27,300Đ 0%
Nui lớn 400g Safoco  25/T

Nui lớn 400g Safoco 25/T

23,400Đ 23,400Đ 0%
Bánh đa xanh Minh Linh  100C

Bánh đa xanh Minh Linh 100C

14,800Đ 14,800Đ 0%
Mì SN rau củ Safoco 500g 20/T

Mì SN rau củ Safoco 500g 20/T

28,000Đ 28,000Đ 0%
Mì SL rau củ Safoco 500g 20/T

Mì SL rau củ Safoco 500g 20/T

28,000Đ 28,000Đ 0%
Bún tươi Safoco 300g/15

Bún tươi Safoco 300g/15

18,600Đ 18,600Đ 0%
Nui xoắn 200g 25/T

Nui xoắn 200g 25/T

12,000Đ 12,000Đ 0%
Mì sợi lớn Safoco 500g 20/T

Mì sợi lớn Safoco 500g 20/T

27,500Đ 27,500Đ 0%
Mì trứng cao cấp Safoco  350g

Mì trứng cao cấp Safoco 350g

22,000Đ 22,000Đ 0%
Bánh tráng 300g 22cm/20

Bánh tráng 300g 22cm/20

18,500Đ 18,500Đ 0%
Bún khô Safoco 400g

Bún khô Safoco 400g

24,800Đ 24,800Đ 0%
Nui lớn Safoco 200g 45/T

Nui lớn Safoco 200g 45/T

12,000Đ 12,000Đ 0%
Nui xoắn rau củ 300g 20/T

Nui xoắn rau củ 300g 20/T

19,000Đ 19,000Đ 0%
Nui xoắn 300g Safoco 20/T

Nui xoắn 300g Safoco 20/T

17,000Đ 17,000Đ 0%
Nui nhỏ 500g Safoco 18/T

Nui nhỏ 500g Safoco 18/T

29,500Đ 29,500Đ 0%
Mỳ thượng hạng Safoco 400g

Mỳ thượng hạng Safoco 400g

23,000Đ 23,000Đ 0%
Nui gạo xoắn Safoco 300g 20/T

Nui gạo xoắn Safoco 300g 20/T

17,900Đ 17,900Đ 0%
Mì xào cao cấp Safoco 500g

Mì xào cao cấp Safoco 500g

33,100Đ 33,100Đ 0%
Bánh đa nem ĐB tròn 30c

Bánh đa nem ĐB tròn 30c

8,500Đ 8,500Đ 0%
Bánh tráng 300g 16cm

Bánh tráng 300g 16cm

18,600Đ 18,600Đ 0%
0