Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

NƯỚC NGỌT

Nước teago nho 200ml/50

Nước teago nho 200ml/50

3,000Đ 3,000Đ 0%
Nước gạo OKF-NO 500ml*20

Nước gạo OKF-NO 500ml*20

22,000Đ 22,000Đ 0%
Cozy trà đào xả 225ml*4/6

Cozy trà đào xả 225ml*4/6

23,000Đ 23,000Đ 0%
Nước  cam ép Twister 1l/12

Nước cam ép Twister 1l/12

17,000Đ 17,000Đ 0%
Nước Mirinda cam 500ml/24

Nước Mirinda cam 500ml/24

7,000Đ 7,000Đ 0%
Nước Mirinda cam chai 1L/12

Nước Mirinda cam chai 1L/12

12,000Đ 12,000Đ 0%
Nước pepsi cola chai 1L/12

Nước pepsi cola chai 1L/12

15,500Đ 15,500Đ 0%
Nước 7 up chai 1L/12

Nước 7 up chai 1L/12

12,500Đ 12,500Đ 0%
Nước Fanta Green Cream 1.5l/12

Nước Fanta Green Cream 1.5l/12

15,500Đ 15,500Đ 0%
Nước Kirin Imuse 280ml/24

Nước Kirin Imuse 280ml/24

11,000Đ 11,000Đ 0%
Nước táo ép 600ml

Nước táo ép 600ml

8,000Đ 8,000Đ 0%
Nước ổi đào ép 600ml

Nước ổi đào ép 600ml

8,000Đ 8,000Đ 0%
Cocacola chai 1.5L

Cocacola chai 1.5L

5,000Đ 5,000Đ 0%
Sting Vitamin pet 330ml

Sting Vitamin pet 330ml

3,500Đ 3,500Đ 0%
Trà C2 hương chanh 360ml

Trà C2 hương chanh 360ml

1,000Đ 1,000Đ 0%
Trà C2 hương chanh 360ml

Trà C2 hương chanh 360ml

2,000Đ 2,000Đ 0%
Nước Sprite pet 390ml P6

Nước Sprite pet 390ml P6

2,000Đ 2,000Đ 0%
Dầu tỏi Tuệ Linh 100 viên

Dầu tỏi Tuệ Linh 100 viên

72,000Đ 72,000Đ 0%
Nước Fanta cam chai 600ml/24

Nước Fanta cam chai 600ml/24

7,000Đ 7,000Đ 0%
Nước óc chó HQ hộp 140ml/24

Nước óc chó HQ hộp 140ml/24

10,500Đ 10,500Đ 0%
Nước uống Sunvita

Nước uống Sunvita

20,000Đ 20,000Đ 0%
Nước 7up 500ml 24/T

Nước 7up 500ml 24/T

5,800Đ 5,800Đ 0%
Nước Pepsi Cola 500ml 24/T

Nước Pepsi Cola 500ml 24/T

5,900Đ 5,900Đ 0%
Bia Hà Nội thường 24 lon/Th

Bia Hà Nội thường 24 lon/Th

225,000Đ 225,000Đ 0%
Nước gạo HQ Sun-hee 1.5L/12

Nước gạo HQ Sun-hee 1.5L/12

48,000Đ 48,000Đ 0%
Nước ổi ép 1L

Nước ổi ép 1L

28,000Đ 28,000Đ 0%
Nước cam xơ 1L

Nước cam xơ 1L

26,500Đ 26,500Đ 0%
Nước chanh dây 1L

Nước chanh dây 1L

28,000Đ 28,000Đ 0%
Nước dừa 240ml/36

Nước dừa 240ml/36

12,000Đ 12,000Đ 0%
Nước Sprite chai 600ml/24

Nước Sprite chai 600ml/24

7,200Đ 7,200Đ 0%
Nước Cocacola chai 600ml/24

Nước Cocacola chai 600ml/24

7,700Đ 7,700Đ 0%
Trà Ô long 455ml/24

Trà Ô long 455ml/24

7,500Đ 7,500Đ 0%
Nước gạo HQ 1.5L/12

Nước gạo HQ 1.5L/12

47,000Đ 47,000Đ 0%
Nước gạo HQ 500ml/20

Nước gạo HQ 500ml/20

23,000Đ 23,000Đ 0%
Trà C2 hương chanh 360ml

Trà C2 hương chanh 360ml

2,000Đ 2,000Đ 0%
Nước Sprite pet 390ml P6

Nước Sprite pet 390ml P6

2,000Đ 2,000Đ 0%
Sting Vitamin pet 330ml

Sting Vitamin pet 330ml

2,000Đ 2,000Đ 0%
Nước pepsi pet 390ml/24

Nước pepsi pet 390ml/24

6,500Đ 6,500Đ 0%
Sting dâu pet 330ml/24 Tem

Sting dâu pet 330ml/24 Tem

8,000Đ 8,000Đ 0%
Nước cam ép Teppy 327ml/12

Nước cam ép Teppy 327ml/12

8,000Đ 8,000Đ 0%
Sting Vitamin pet 330ml

Sting Vitamin pet 330ml

8,500Đ 8,500Đ 0%
Nước 7 up Rivive 390ml/24

Nước 7 up Rivive 390ml/24

2,000Đ 2,000Đ 0%
Nước cam cà rốt ép 600ml

Nước cam cà rốt ép 600ml

16,700Đ 16,700Đ 0%
Cocacola chai 1.5L/6

Cocacola chai 1.5L/6

15,000Đ 15,000Đ 0%
Fanta cam chai 1.5 Lít/6

Fanta cam chai 1.5 Lít/6

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước mãng cầu 1L

Nước mãng cầu 1L

33,500Đ 33,500Đ 0%
Nước cam ép 600ml

Nước cam ép 600ml

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước ổi đào ép 1L

Nước ổi đào ép 1L

31,500Đ 31,500Đ 0%
Nước dâu tằm ép 1 L

Nước dâu tằm ép 1 L

29,000Đ 29,000Đ 0%
Nước xoài ép 1L

Nước xoài ép 1L

33,000Đ 33,000Đ 0%
Fanta cam chai 390ml/24

Fanta cam chai 390ml/24

5,800Đ 5,800Đ 0%
Cocacola chai 390ml/24

Cocacola chai 390ml/24

5,700Đ 5,700Đ 0%
Nước Cocacola chai 2.25L/12

Nước Cocacola chai 2.25L/12

10,000Đ 10,000Đ 0%
Cocacola chai 1.5L

Cocacola chai 1.5L

8,000Đ 8,000Đ 0%
Pepsi bình 1.5L

Pepsi bình 1.5L

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước cam ép 1L

Nước cam ép 1L

25,000Đ 25,000Đ 0%
Nước táo ép 600ml

Nước táo ép 600ml

16,500Đ 16,500Đ 0%
Mơ muối 1L

Mơ muối 1L

24,500Đ 24,500Đ 0%
Nước ổi đào ép 600ml

Nước ổi đào ép 600ml

19,500Đ 19,500Đ 0%
Nước cam cà rốt 1L

Nước cam cà rốt 1L

27,500Đ 27,500Đ 0%
Nước cam xơ 600ml

Nước cam xơ 600ml

16,500Đ 16,500Đ 0%
Nước chanh dây 600ml

Nước chanh dây 600ml

16,500Đ 16,500Đ 0%
Nước ổi 600ml

Nước ổi 600ml

16,800Đ 16,800Đ 0%
Chanh muối 600ml

Chanh muối 600ml

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước táo ép 1L

Nước táo ép 1L

26,500Đ 26,500Đ 0%
Nướcchanh ép 600ml

Nướcchanh ép 600ml

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước chanh ép 1L

Nước chanh ép 1L

25,000Đ 25,000Đ 0%
Cocacola chai 1.5L

Cocacola chai 1.5L

8,000Đ 8,000Đ 0%
Nước Sprite pet 390ml P6

Nước Sprite pet 390ml P6

2,000Đ 2,000Đ 0%
Fanta cam chai 390ml/12

Fanta cam chai 390ml/12

2,000Đ 2,000Đ 0%
Sting Vitamin pet 330ml

Sting Vitamin pet 330ml

2,000Đ 2,000Đ 0%
Cocacola chai 1.5L

Cocacola chai 1.5L

7,000Đ 7,000Đ 0%
Nước mountain Dew 390ml/24

Nước mountain Dew 390ml/24

2,000Đ 2,000Đ 0%
Trà C2 hương táo 360ml/24

Trà C2 hương táo 360ml/24

3,000Đ 3,000Đ 0%
Trà nha đam pet 360ml/24

Trà nha đam pet 360ml/24

3,000Đ 3,000Đ 0%
Nước nha đam HQ 1.5L/12

Nước nha đam HQ 1.5L/12

47,000Đ 47,000Đ 0%
Nước 7 up Rivive 390ml/24

Nước 7 up Rivive 390ml/24

3,000Đ 3,000Đ 0%
0