Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

NƯỚC SỐT

Mắm tôm Nhật Minh 120gr

Mắm tôm Nhật Minh 120gr

9,500Đ 9,500Đ 0%
Mắm tôm Nhật Minh 280gr

Mắm tôm Nhật Minh 280gr

21,000Đ 21,000Đ 0%
BEKSUL Xốt nấu tokboki 150g/20

BEKSUL Xốt nấu tokboki 150g/20

25,000Đ 25,000Đ 0%
Mam tom Hai Hau 270g/25

Mam tom Hai Hau 270g/25

9,500Đ 9,500Đ 0%
Mam tom Hai Hau 480g/12

Mam tom Hai Hau 480g/12

15,000Đ 15,000Đ 0%
Mắm tép Nhật Minh 120gr

Mắm tép Nhật Minh 120gr

10,500Đ 10,500Đ 0%
Mắm tép Nhật Minh 280gr

Mắm tép Nhật Minh 280gr

22,000Đ 22,000Đ 0%
Bơ lạt TH True Butter 200g/24

Bơ lạt TH True Butter 200g/24

24,000Đ 24,000Đ 0%
Sốt Kalbi HQ Kalbi sauce 100g*36

Sốt Kalbi HQ Kalbi sauce 100g*36

23,000Đ 23,000Đ 0%
Nước Sốt BBQ HQ Sauce 335g*12

Nước Sốt BBQ HQ Sauce 335g*12

55,000Đ 55,000Đ 0%
Sốt BBQ HQ Sauce 840g*12

Sốt BBQ HQ Sauce 840g*12

76,000Đ 76,000Đ 0%
Sốt Mayonnaise 235g*12

Sốt Mayonnaise 235g*12

37,000Đ 37,000Đ 0%
Xốt mayonaise 400ml*10

Xốt mayonaise 400ml*10

67,000Đ 67,000Đ 0%
Sốt thịt nướng 284g*12

Sốt thịt nướng 284g*12

45,000Đ 45,000Đ 0%
Mu tat Wasabi SQB 43g/10

Mu tat Wasabi SQB 43g/10

10,000Đ 10,000Đ 0%
Sốt kho hoàn hảo 240g*20

Sốt kho hoàn hảo 240g*20

28,000Đ 28,000Đ 0%
Sấu Đá Hà Nội Xưa 250ml*24

Sấu Đá Hà Nội Xưa 250ml*24

35,000Đ 35,000Đ 0%
Me Đá Hà Nội Xưa 250ml*24

Me Đá Hà Nội Xưa 250ml*24

35,000Đ 35,000Đ 0%
Mơ Đá Hà Nội Xưa 250ml*24

Mơ Đá Hà Nội Xưa 250ml*24

35,000Đ 35,000Đ 0%
Sốt Kho Hoàn Hảo 80g*20

Sốt Kho Hoàn Hảo 80g*20

10,000Đ 10,000Đ 0%
Sa tế nướng Vinafood 80g

Sa tế nướng Vinafood 80g

10,000Đ 10,000Đ 0%
Mam tep Ba Lang Trung Nhan 400g/30

Mam tep Ba Lang Trung Nhan 400g/30

25,000Đ 25,000Đ 0%
Mắm tép chưng thịt 400g

Mắm tép chưng thịt 400g

21,000Đ 21,000Đ 0%
Xốt Mayonnaise Ottogi 130g/20

Xốt Mayonnaise Ottogi 130g/20

20,100Đ 20,100Đ 0%
Sot lau thai Thuan Phat 250g/24

Sot lau thai Thuan Phat 250g/24

17,700Đ 17,700Đ 0%
Mù tạt hiệu Paladin 250g

Mù tạt hiệu Paladin 250g

33,500Đ 33,500Đ 0%
Bơ Meizan 200g/20

Bơ Meizan 200g/20

5,000Đ 5,000Đ 0%
Bơ Meizan 80g/60

Bơ Meizan 80g/60

2,000Đ 2,000Đ 0%
Xốt xào gà cay 290g/20

Xốt xào gà cay 290g/20

20,000Đ 20,000Đ 0%
Sot Mayonair 1kg

Sot Mayonair 1kg

66,700Đ 66,700Đ 0%
Mắm tôm Cường Là 350g/20

Mắm tôm Cường Là 350g/20

8,000Đ 8,000Đ 0%
Xốt Teriyaki Ottogi 310g/16

Xốt Teriyaki Ottogi 310g/16

28,000Đ 28,000Đ 0%
Xốt Mayonnaise Ottogi 240g/16

Xốt Mayonnaise Ottogi 240g/16

30,000Đ 30,000Đ 0%
Nước cốt dừa 400ml/24

Nước cốt dừa 400ml/24

28,000Đ 28,000Đ 0%
Ớt sa tế Nam Dương 90g/60

Ớt sa tế Nam Dương 90g/60

8,700Đ 8,700Đ 0%
Nước hàng dừa 100ml

Nước hàng dừa 100ml

7,500Đ 7,500Đ 0%
Xốt Mayonnaise Miwon 120ml/24

Xốt Mayonnaise Miwon 120ml/24

18,500Đ 18,500Đ 0%
Sốt salad mè Nhật 215g/12

Sốt salad mè Nhật 215g/12

49,500Đ 49,500Đ 0%
Mắm tôm Cường Là 1L/15

Mắm tôm Cường Là 1L/15

30,000Đ 30,000Đ 0%
Sốt Mayonnaise Pháp 475g/12

Sốt Mayonnaise Pháp 475g/12

55,000Đ 55,000Đ 0%
Satế hành Angon 80ml TT

Satế hành Angon 80ml TT

6,000Đ 6,000Đ 0%
Mayonnaise Kewpie 300g/12

Mayonnaise Kewpie 300g/12

37,000Đ 37,000Đ 0%
Mayonnaise Kewpie 130g/24

Mayonnaise Kewpie 130g/24

20,500Đ 20,500Đ 0%
Xốt Aji-Mayo tuýp 260g 30/T

Xốt Aji-Mayo tuýp 260g 30/T

30,000Đ 30,000Đ 0%
Mắm tôm Tâm Đức 100g

Mắm tôm Tâm Đức 100g

8,000Đ 8,000Đ 0%
Mắm tôm chai Pet TT 300g

Mắm tôm chai Pet TT 300g

22,000Đ 22,000Đ 0%
Mắm tôm chai pet 70g

Mắm tôm chai pet 70g

8,500Đ 8,500Đ 0%
Nước tổ yến Brands 42g

Nước tổ yến Brands 42g

70,000Đ 70,000Đ 0%
Nước cốt gà Brands42g

Nước cốt gà Brands42g

25,500Đ 25,500Đ 0%
Mù tạt 43g S&G

Mù tạt 43g S&G

24,000Đ 24,000Đ 0%
Sa tế tôm chai pet TT 100ml

Sa tế tôm chai pet TT 100ml

1,000Đ 1,000Đ 0%
Nước cốt gà Brands 70g

Nước cốt gà Brands 70g

39,000Đ 39,000Đ 0%
0