Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

THỰC PHẨM ĂN LIÊN

Cháo chinsu sườn non 300gr*30

Cháo chinsu sườn non 300gr*30

26,000Đ 26,000Đ 0%
Chao ga Vifon 50g/50

Chao ga Vifon 50g/50

3,000Đ 3,000Đ 0%
Cháo Thịt Bằm 50g*50

Cháo Thịt Bằm 50g*50

3,200Đ 3,200Đ 0%
Cháo thịt Asuzac 36g/12

Cháo thịt Asuzac 36g/12

19,000Đ 19,000Đ 0%
Cháo cá Asuzac 26g/12

Cháo cá Asuzac 26g/12

19,000Đ 19,000Đ 0%
Súp cua Asuzac 8g/12

Súp cua Asuzac 8g/12

18,000Đ 18,000Đ 0%
Cháo ếch Asuzac 20g/12

Cháo ếch Asuzac 20g/12

18,000Đ 18,000Đ 0%
Cháo nấm Asuzac 36g/12

Cháo nấm Asuzac 36g/12

18,000Đ 18,000Đ 0%
Cháo gà Asuzac hộp 36g/12

Cháo gà Asuzac hộp 36g/12

18,000Đ 18,000Đ 0%
Cháo yến mạch M.trung 365g

Cháo yến mạch M.trung 365g

5,000Đ 5,000Đ 0%
Cháo yến mạch M.trung 365g

Cháo yến mạch M.trung 365g

5,000Đ 5,000Đ 0%
Cháo thịt bằm 70g/50

Cháo thịt bằm 70g/50

6,300Đ 6,300Đ 0%
Cháo thịt bằm KOMI 50g/50

Cháo thịt bằm KOMI 50g/50

3,100Đ 3,100Đ 0%
Cháo yến mạch M.trung 365g

Cháo yến mạch M.trung 365g

16,500Đ 16,500Đ 0%
Cháo long nhãn Minh Trung 365g

Cháo long nhãn Minh Trung 365g

16,000Đ 16,000Đ 0%
Cháo gà 3 miền Reeva 50g/30

Cháo gà 3 miền Reeva 50g/30

2,400Đ 2,400Đ 0%
Cháo gà Vifon 50g

Cháo gà Vifon 50g

2,800Đ 2,800Đ 0%
Cháo thịt băm Vifon 50g

Cháo thịt băm Vifon 50g

3,000Đ 3,000Đ 0%
Súp ngũ sắc Asuzac 10g/12

Súp ngũ sắc Asuzac 10g/12

18,000Đ 18,000Đ 0%
Cháo lon Congee 370g

Cháo lon Congee 370g

12,500Đ 12,500Đ 0%
Thuốc Nexum

Thuốc Nexum

24,000Đ 24,000Đ 0%
Postorose 2v

Postorose 2v

10,000Đ 10,000Đ 0%
Evra

Evra

205,000Đ 205,000Đ 0%
Mercilon 20mg màu hồng

Mercilon 20mg màu hồng

78,985Đ 78,985Đ 0%
Seretide 25/125 xịt GSK

Seretide 25/125 xịt GSK

220,000Đ 220,000Đ 0%
Seretide 25/50 xịt GSK

Seretide 25/50 xịt GSK

204,000Đ 204,000Đ 0%
Zentel 200NE

Zentel 200NE

15,000Đ 15,000Đ 0%
Genestron 0.75 mg

Genestron 0.75 mg

22,000Đ 22,000Đ 0%
Fugacar 500mg

Fugacar 500mg

17,500Đ 17,500Đ 0%
Regulon

Regulon

50,000Đ 50,000Đ 0%
New choice

New choice

7,500Đ 7,500Đ 0%
Fugacar 500NE Jansen

Fugacar 500NE Jansen

20,000Đ 20,000Đ 0%
Gracial H22v

Gracial H22v

156,000Đ 156,000Đ 0%
diane 35

diane 35

115,000Đ 115,000Đ 0%
Embevin

Embevin

80,000Đ 80,000Đ 0%
Vidoca

Vidoca

8,000Đ 8,000Đ 0%
Mifestad 10

Mifestad 10

10,000Đ 10,000Đ 0%
POSTINOR 2

POSTINOR 2

32,000Đ 32,000Đ 0%
tranh thai/hộp

tranh thai/hộp

10,000Đ 10,000Đ 0%
Mifeviha 10mg H1v

Mifeviha 10mg H1v

10,000Đ 10,000Đ 0%
zyzocet/vỉ

zyzocet/vỉ

5,000Đ 5,000Đ 0%
Singules/ viên

Singules/ viên

6,000Đ 6,000Đ 0%
Mỡ Bụng HTP

Mỡ Bụng HTP

400,000Đ 400,000Đ 0%
Glotadol utra/viên

Glotadol utra/viên

4,000Đ 4,000Đ 0%
Opelodin/ lọ

Opelodin/ lọ

45,000Đ 45,000Đ 0%
Acriten 5mg/ viên

Acriten 5mg/ viên

4,500Đ 4,500Đ 0%
Alacxan/ vỉ 10vieen

Alacxan/ vỉ 10vieen

10,000Đ 10,000Đ 0%
Desloperil

Desloperil

55,000Đ 55,000Đ 0%
Salbutamol 4mg

Salbutamol 4mg

2,000Đ 2,000Đ 0%
Salbutamol 2mg

Salbutamol 2mg

2,000Đ 2,000Đ 0%
Xyzal Thụy sỹ

Xyzal Thụy sỹ

85,000Đ 85,000Đ 0%
Lorastad 10NE Stada 100V

Lorastad 10NE Stada 100V

10,000Đ 10,000Đ 0%
Peritol 10/vi

Peritol 10/vi

10,000Đ 10,000Đ 0%
Rinoyil

Rinoyil

83,000Đ 83,000Đ 0%
Theralen

Theralen

8,003Đ 8,003Đ 0%
Lorastad

Lorastad

11,000Đ 11,000Đ 0%
Clarityne SR

Clarityne SR

51,000Đ 51,000Đ 0%
Fexet 180/vỉ

Fexet 180/vỉ

25,000Đ 25,000Đ 0%
Xonatrix/vỉ

Xonatrix/vỉ

20,000Đ 20,000Đ 0%
Telfaee 180mg

Telfaee 180mg

28,000Đ 28,000Đ 0%
Nautamin NE Sanofi

Nautamin NE Sanofi

2,500Đ 2,500Đ 0%
Telfast HD 180mg

Telfast HD 180mg

8,001Đ 8,001Đ 0%
Zyrtec 10mg

Zyrtec 10mg

69,500Đ 69,500Đ 0%
Deslotid 30ml

Deslotid 30ml

38,000Đ 38,000Đ 0%
Rinofil bé sr

Rinofil bé sr

45,000Đ 45,000Đ 0%
Glotizin

Glotizin

10,000Đ 10,000Đ 0%
loratadin 10mg

loratadin 10mg

10,000Đ 10,000Đ 0%
clorpheramin 4

clorpheramin 4

3,000Đ 3,000Đ 0%
Telfast 60NA Aventis 10V

Telfast 60NA Aventis 10V

5,500Đ 5,500Đ 0%
Colegic

Colegic

50,000Đ 50,000Đ 0%
Fexet 60/vỉ

Fexet 60/vỉ

30,000Đ 30,000Đ 0%
Zinetex/lo/viên

Zinetex/lo/viên

1,000Đ 1,000Đ 0%
Clorpheniramin 4 siro

Clorpheniramin 4 siro

6,000Đ 6,000Đ 0%
Fexet 120NE Pakistan

Fexet 120NE Pakistan

18,000Đ 18,000Đ 0%
Singulair 4mg Anh

Singulair 4mg Anh

100,000Đ 100,000Đ 0%
Pheenargan

Pheenargan

12,000Đ 12,000Đ 0%
Cezil

Cezil

9,000Đ 9,000Đ 0%
Zyrtec siro 60ml

Zyrtec siro 60ml

60,000Đ 60,000Đ 0%
Rinconase

Rinconase

25,000Đ 25,000Đ 0%
Farmazodin

Farmazodin

18,000Đ 18,000Đ 0%
Clarityne viên

Clarityne viên

8,000Đ 8,000Đ 0%
AERIUS 0.5mg/ml

AERIUS 0.5mg/ml

88,000Đ 88,000Đ 0%
Alatron/lọ

Alatron/lọ

30,000Đ 30,000Đ 0%
B M/lọ

B M/lọ

20,000Đ 20,000Đ 0%
Theralene 90ml

Theralene 90ml

13,000Đ 13,000Đ 0%
Phở ký ăn liền Vifon 500g*12

Phở ký ăn liền Vifon 500g*12

26,000Đ 26,000Đ 0%
Miến dong Xuân Khoa 500gr

Miến dong Xuân Khoa 500gr

59,000Đ 59,000Đ 0%
Bánh Đa khô vifon 300g

Bánh Đa khô vifon 300g

24,000Đ 24,000Đ 0%
Phở bò Chinsu gói 74gr/30

Phở bò Chinsu gói 74gr/30

8,000Đ 8,000Đ 0%
Phở Đệ nghêu 75gr*30

Phở Đệ nghêu 75gr*30

6,000Đ 6,000Đ 0%
Bánh đa khô Vifon gói 300g/12

Bánh đa khô Vifon gói 300g/12

22,500Đ 22,500Đ 0%
Miến dong cao bằng 1kg

Miến dong cao bằng 1kg

119,000Đ 119,000Đ 0%
Phở Đệ  nghêu  64g/30

Phở Đệ nghêu 64g/30

6,000Đ 6,000Đ 0%
Phở gà acecook 65g/30

Phở gà acecook 65g/30

1,000Đ 1,000Đ 0%
Phở gà Vifon 60g/30

Phở gà Vifon 60g/30

1,000Đ 1,000Đ 0%
Miến dong Cao Bằng 300g

Miến dong Cao Bằng 300g

30,000Đ 30,000Đ 0%
Miến đặc biệt 100g

Miến đặc biệt 100g

2,000Đ 2,000Đ 0%
Bún khô 3D gói 300g

Bún khô 3D gói 300g

13,000Đ 13,000Đ 0%
Bánh đa phở 3D 300g

Bánh đa phở 3D 300g

13,000Đ 13,000Đ 0%
Bánh phở Xưa &nay 500g 10/T

Bánh phở Xưa &nay 500g 10/T

8,000Đ 8,000Đ 0%
Mì sợi nhỏ (ĐB) 500g 20/T

Mì sợi nhỏ (ĐB) 500g 20/T

12,000Đ 12,000Đ 0%
Phở bò Vifon 60g/30

Phở bò Vifon 60g/30

1,000Đ 1,000Đ 0%
0