Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

Xúc xích Funny Vissan 500g/10

Xúc xích Funny Vissan 500g/10

40,000Đ 40,000Đ 0%
Xúc xích Roma Đức Việt 500g

Xúc xích Roma Đức Việt 500g

40,400Đ 40,400Đ 0%
Xúc xích Mỹ Đức Việt 500g

Xúc xích Mỹ Đức Việt 500g

55,000Đ 55,000Đ 0%
Xúc xích Mỹ Đức Việt 200g

Xúc xích Mỹ Đức Việt 200g

23,000Đ 23,000Đ 0%
Xúc xich Lucky Vissan  8 cây 500g

Xúc xich Lucky Vissan 8 cây 500g

65,000Đ 65,000Đ 0%
Tôm tẩm bột Popcorn 250g/20

Tôm tẩm bột Popcorn 250g/20

102,000Đ 102,000Đ 0%
Tôm viên Thaibifood 500g

Tôm viên Thaibifood 500g

74,000Đ 74,000Đ 0%
Chả cốm An Thái 300g

Chả cốm An Thái 300g

48,800Đ 48,800Đ 0%
Chả tôm An Thái 300g

Chả tôm An Thái 300g

48,200Đ 48,200Đ 0%
Chả cua Hoàng Gia 300g/50

Chả cua Hoàng Gia 300g/50

55,000Đ 55,000Đ 0%
Chả mực Hoàng Gia 200g/50

Chả mực Hoàng Gia 200g/50

56,000Đ 56,000Đ 0%
Bò viên Thaibifood 500g

Bò viên Thaibifood 500g

83,800Đ 83,800Đ 0%
Bò viên Thaibifood 200g

Bò viên Thaibifood 200g

38,800Đ 38,800Đ 0%
Há cảo tôm Jumbo 300g/20

Há cảo tôm Jumbo 300g/20

78,000Đ 78,000Đ 0%
Sủi cảo tôm HaiThanh 200g/20

Sủi cảo tôm HaiThanh 200g/20

51,000Đ 51,000Đ 0%
Tôm viên Thaibifood 200g

Tôm viên Thaibifood 200g

33,400Đ 33,400Đ 0%
Xôi chiên phồng visan 500g

Xôi chiên phồng visan 500g

33,500Đ 33,500Đ 0%
Chả giò rế Hạ Long 430g/24

Chả giò rế Hạ Long 430g/24

38,200Đ 38,200Đ 0%
Mực viên Minh Tiến 400g

Mực viên Minh Tiến 400g

69,500Đ 69,500Đ 0%
Chạo cá Minh Tiến 300g

Chạo cá Minh Tiến 300g

48,000Đ 48,000Đ 0%
Há cảo vissan 250g

Há cảo vissan 250g

25,000Đ 25,000Đ 0%
0