Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

TRÀ

Trà cà gai leo Kim Anh 50gr/60

Trà cà gai leo Kim Anh 50gr/60

48,000Đ 48,000Đ 0%
Nước Pepsi 1.5l/12

Nước Pepsi 1.5l/12

15,500Đ 15,500Đ 0%
Nước Mirinda 1.5l/12

Nước Mirinda 1.5l/12

15,000Đ 15,000Đ 0%
Trà hoa nhài Bảo Long HT 150g

Trà hoa nhài Bảo Long HT 150g

86,000Đ 86,000Đ 0%
Trà Giảo cổ lam 25 gói

Trà Giảo cổ lam 25 gói

30,000Đ 30,000Đ 0%
Nước lô hội Alone 500ml/24

Nước lô hội Alone 500ml/24

11,000Đ 11,000Đ 0%
Trà xanh TH hộp sắt 100g/50

Trà xanh TH hộp sắt 100g/50

53,000Đ 53,000Đ 0%
Chè móc câu Tân Cương 100g

Chè móc câu Tân Cương 100g

32,000Đ 32,000Đ 0%
Trà hoa cúc Cozy 2gx20gói/36

Trà hoa cúc Cozy 2gx20gói/36

25,000Đ 25,000Đ 0%
Trà Olong Tân Cương hộp 120g/20

Trà Olong Tân Cương hộp 120g/20

110,000Đ 110,000Đ 0%
Trà Cozy gừng 20 gói*2gr/36

Trà Cozy gừng 20 gói*2gr/36

29,500Đ 29,500Đ 0%
Trà hoa sen Bảo Long HT 150g

Trà hoa sen Bảo Long HT 150g

87,000Đ 87,000Đ 0%
Trà xanh Mộc Bảo Long HT 150g

Trà xanh Mộc Bảo Long HT 150g

79,000Đ 79,000Đ 0%
Trà xanh Hồng Long tết 50g/24

Trà xanh Hồng Long tết 50g/24

24,000Đ 24,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC05 500g đỏ

Trà Tân Cương TC05 500g đỏ

50,000Đ 50,000Đ 0%
Nụ vối 3D gói 25g

Nụ vối 3D gói 25g

7,700Đ 7,700Đ 0%
Tâm sen 3D gói 25g

Tâm sen 3D gói 25g

9,500Đ 9,500Đ 0%
Trà Guộc phú quý 200g+km/15

Trà Guộc phú quý 200g+km/15

80,000Đ 80,000Đ 0%
Cà phê sáng tạo 1 500g

Cà phê sáng tạo 1 500g

61,904Đ 61,904Đ 0%
Cà phê chinh phục 500g/20

Cà phê chinh phục 500g/20

43,000Đ 43,000Đ 0%
Trà Dilmah đào 20bags 30g/12

Trà Dilmah đào 20bags 30g/12

15,000Đ 15,000Đ 0%
Trà Dilmah dâu 20bags 30g/12

Trà Dilmah dâu 20bags 30g/12

15,000Đ 15,000Đ 0%
Chè nhài tinh lọc 50g/100

Chè nhài tinh lọc 50g/100

10,000Đ 10,000Đ 0%
Trà Guộc matcha 100g/30

Trà Guộc matcha 100g/30

94,000Đ 94,000Đ 0%
Trà Guộc phú quý 200g/15

Trà Guộc phú quý 200g/15

110,000Đ 110,000Đ 0%
Chè Tôm Nõn 200g

Chè Tôm Nõn 200g

115,000Đ 115,000Đ 0%
Chè móc câu Tân Cương 200g

Chè móc câu Tân Cương 200g

65,000Đ 65,000Đ 0%
Trà xanh, đen túi lọc 25 x 2g

Trà xanh, đen túi lọc 25 x 2g

19,000Đ 19,000Đ 0%
Hồng Trà Queenli 25 túi x 2g

Hồng Trà Queenli 25 túi x 2g

24,000Đ 24,000Đ 0%
Chè móc câu đặc biệt 500g

Chè móc câu đặc biệt 500g

177,000Đ 177,000Đ 0%
Trà cung đình ĐP 250g

Trà cung đình ĐP 250g

33,500Đ 33,500Đ 0%
Chè tôm nõn 500g

Chè tôm nõn 500g

270,000Đ 270,000Đ 0%
Chè móc câu đặc biệt 500g

Chè móc câu đặc biệt 500g

185,000Đ 185,000Đ 0%
Trà túi lọc cà gai leo 150g

Trà túi lọc cà gai leo 150g

69,000Đ 69,000Đ 0%
Cà gai leo hòa tan 150g

Cà gai leo hòa tan 150g

115,000Đ 115,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC 03 200g

Trà Tân Cương TC 03 200g

60,000Đ 60,000Đ 0%
Trà Hipp cho sản phụ 200g

Trà Hipp cho sản phụ 200g

118,000Đ 118,000Đ 0%
Trà sữa Nestea Matcha 160g/24

Trà sữa Nestea Matcha 160g/24

36,500Đ 36,500Đ 0%
Trà Tân Cương TC 01 200g

Trà Tân Cương TC 01 200g

30,000Đ 30,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC 03 500g

Trà Tân Cương TC 03 500g

150,000Đ 150,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC02 500g

Trà Tân Cương TC02 500g

125,000Đ 125,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC04 200g

Trà Tân Cương TC04 200g

70,000Đ 70,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC05 200g

Trà Tân Cương TC05 200g

80,000Đ 80,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC01 100g tím

Trà Tân Cương TC01 100g tím

16,000Đ 16,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC03 100g xanh

Trà Tân Cương TC03 100g xanh

30,000Đ 30,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC04 500g vàng

Trà Tân Cương TC04 500g vàng

169,000Đ 169,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC04 100g vàng

Trà Tân Cương TC04 100g vàng

35,000Đ 35,000Đ 0%
Trà Oolong hộp CN tết 200g/24

Trà Oolong hộp CN tết 200g/24

155,000Đ 155,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC05 500g đỏ

Trà Tân Cương TC05 500g đỏ

200,000Đ 200,000Đ 0%
Trà Hoa cúc 30g TR013

Trà Hoa cúc 30g TR013

19,000Đ 19,000Đ 0%
Trà sen tết HG 50g TR300

Trà sen tết HG 50g TR300

13,000Đ 13,000Đ 0%
Trà xanh hộp sắt 100g TR004

Trà xanh hộp sắt 100g TR004

28,000Đ 28,000Đ 0%
Lan đình trà nhài 150g

Lan đình trà nhài 150g

80,000Đ 80,000Đ 0%
Trà sen túi lọc HB 25x2

Trà sen túi lọc HB 25x2

22,000Đ 22,000Đ 0%
Trà OOlong hộp CC 100g 24h/T

Trà OOlong hộp CC 100g 24h/T

85,000Đ 85,000Đ 0%
0