Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

TƯƠNG

Tương cà Ottogi 170g/20

Tương cà Ottogi 170g/20

17,000Đ 17,000Đ 0%
Tương cà Chinsu 250g/24

Tương cà Chinsu 250g/24

12,000Đ 12,000Đ 0%
Sốt cà chua HQ 300g

Sốt cà chua HQ 300g

32,000Đ 32,000Đ 0%
Sốt chua ngọt 250gr

Sốt chua ngọt 250gr

29,500Đ 29,500Đ 0%
Sốt chua ngọt 250ml TT

Sốt chua ngọt 250ml TT

9,600Đ 9,600Đ 0%
Tương cà chua 250ml

Tương cà chua 250ml

9,500Đ 9,500Đ 0%
Tương cà Ketchup TT 330g 24/T

Tương cà Ketchup TT 330g 24/T

21,500Đ 21,500Đ 0%
Tương cà Ottogi 300g/16

Tương cà Ottogi 300g/16

27,000Đ 27,000Đ 0%
Sốt cà chua Hàn Quốc  300g

Sốt cà chua Hàn Quốc 300g

32,000Đ 32,000Đ 0%
Sốt cà chua Ketchup 330g/24

Sốt cà chua Ketchup 330g/24

24,000Đ 24,000Đ 0%
Tương cà Ketchup  330g 24/T

Tương cà Ketchup 330g 24/T

21,500Đ 21,500Đ 0%
Tương chua ngọt pet 270g 24/T

Tương chua ngọt pet 270g 24/T

11,000Đ 11,000Đ 0%
Tương cà chua Heinz 300g 24/T

Tương cà chua Heinz 300g 24/T

25,000Đ 25,000Đ 0%
Xốt rang me Cholimex 280g/24

Xốt rang me Cholimex 280g/24

13,000Đ 13,000Đ 0%
0