Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

THỰC PHẨM

Bánh Zess kẹp kem pho mai 612g/6

Bánh Zess kẹp kem pho mai 612g/6

137,000Đ 137,000Đ 0%
Bánh qui Binch Lotte 204gr/16

Bánh qui Binch Lotte 204gr/16

110,000Đ 110,000Đ 0%
Bánh xốp Coco milk 150g/24

Bánh xốp Coco milk 150g/24

17,000Đ 17,000Đ 0%
Bánh Lucky Assorted vuông 410gr/10

Bánh Lucky Assorted vuông 410gr/10

157,000Đ 157,000Đ 0%
Bánh quy Bourbon TNK 100g/48

Bánh quy Bourbon TNK 100g/48

10,000Đ 10,000Đ 0%
Bánh quy cà phê Braka 150gr/20

Bánh quy cà phê Braka 150gr/20

27,000Đ 27,000Đ 0%
Bánh qui cà phê Braka 360gr/12

Bánh qui cà phê Braka 360gr/12

46,000Đ 46,000Đ 0%
Bánh qui cà phê Braka 720gr/6

Bánh qui cà phê Braka 720gr/6

99,000Đ 99,000Đ 0%
Bánh que Toppo nhân kem dâu 40g

Bánh que Toppo nhân kem dâu 40g

13,500Đ 13,500Đ 0%
Bánh quy bơ HKC Hải Hà HT350g/8

Bánh quy bơ HKC Hải Hà HT350g/8

110,000Đ 110,000Đ 0%
Bánh Cookie hộp HKC 300gr/10

Bánh Cookie hộp HKC 300gr/10

39,000Đ 39,000Đ 0%
Bánh quy oreo vỏ socola 50g/180

Bánh quy oreo vỏ socola 50g/180

13,000Đ 13,000Đ 0%
Bánh Combo Pie matcha HG 336g/10

Bánh Combo Pie matcha HG 336g/10

36,000Đ 36,000Đ 0%
Bánh Elvan Esclair HT 600g

Bánh Elvan Esclair HT 600g

135,000Đ 135,000Đ 0%
Bánh Crown CN  hộp thiếc 850g

Bánh Crown CN hộp thiếc 850g

264,000Đ 264,000Đ 0%
Bánh Pháp challot 336g/8

Bánh Pháp challot 336g/8

53,000Đ 53,000Đ 0%
Bánh Lucus 300g 24/thùng

Bánh Lucus 300g 24/thùng

27,000Đ 27,000Đ 0%
Bánh quy bơ HQ 320g/12

Bánh quy bơ HQ 320g/12

65,000Đ 65,000Đ 0%
Bánh Tok vị bò bbq 38.5g/20

Bánh Tok vị bò bbq 38.5g/20

12,000Đ 12,000Đ 0%
Bánh bỏng gạo Twibap 100g/10

Bánh bỏng gạo Twibap 100g/10

20,000Đ 20,000Đ 0%
Bánh Mix hình đùi gà 60g/48

Bánh Mix hình đùi gà 60g/48

12,000Đ 12,000Đ 0%
Bánh Cookies Lucas 250g/24

Bánh Cookies Lucas 250g/24

23,000Đ 23,000Đ 0%
Banh quy bo gung Nga goi 160g/10

Banh quy bo gung Nga goi 160g/10

37,000Đ 37,000Đ 0%
Bánh gấu Mini Kosls 45g/48

Bánh gấu Mini Kosls 45g/48

10,000Đ 10,000Đ 0%
Bánh Zyluc Stick SCL 45g/120

Bánh Zyluc Stick SCL 45g/120

8,000Đ 8,000Đ 0%
0